Logo školy

Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Palackého náměstí 1
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 11
Ředitel:Mgr. Alena Svanovská
Kontakt na školu Telefon: 516 802 216
Email: info@gymbos.cz
Web: www.gymbos.cz
IČ:62073109
RED-IZO:600013294
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Palackého náměstí 1
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 11
Kontakt na školu: Telefon: 516 802 216
IZO:102007934
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 490
Dny otevřených dveří (termín/y): viz https://www.gymbos.cz/prijimaci-rizeni/
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: přihlášky do 1.3.2019, ostatní viz web MŠMT (https://prijimacky.cermat.cz/)
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: IDS JMK - region
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy:
Koncepce školy: Koncepce web.pdf (159,8 KB)
Školní vzdělávací program: Cesta+ke+vzdělání+II-1.pdf (1177 KB)
Kracime_k_maturite_II.pdf (2003,3 KB)
Školní řád: skolni_rad_2020–2021.pdf (422,7 KB)
Dodatek školního řádu - zásady distanční výuky.pdf (357,4 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava-2019-2020.pdf (2390,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Domácí spolupráce : V rámci projektů VVV, MU Brno,
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, , latinský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, cyklistický kurz, plavání, vodácký kurz, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci - ISP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Rozvrhy hodin: RH.pdf (4029,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: taneční, programování/robotika, literárně-dramatické, přírodovědné, technické, hudební, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, bufet
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-nástěnka, přihlašování na akce, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Palackého náměstí 1
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 11
Kontakt na školu: Telefon: 516 452 118
IZO:103279750
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 27 Kč - 28 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne