Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Vídeňská 55/47
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 639 00
Ředitel:Mgr. David Andrle
Kontakt na školu Telefon: 543 421 751
Email: vedeni@gvid.cz
Web: www.gvid.cz
IČ:00558982
RED-IZO:600013448
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Vídeňská 47
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 639 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 421 751
Fax: 543 421 752
IZO:000558982
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 618
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. ledna 2021
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Dle termínů CERMATu
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, ICT, fyzika, biologie, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Elixír do škol (Nadace ČS)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: hudební
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Vídeňská 47
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 639 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 421 751
Fax: 543 421 752
IZO:108043100