Logo školy

Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Šmahova 110
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 627 00
Ředitel:Ing. Jarmila Šustrová
Kontakt na školu Telefon: 548 211 313
Email: sekretariat@ssgbrno.cz
Web: www.ssgbrno.cz
IČ:00226467
RED-IZO:600013910
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Šmahova 110
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 627 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 211 313
Fax: 548 211 314
IZO:000226467
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 732
Aktuální počet žáků: 350
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. a 24. 11. 2018; 7. a 8. 12. 2018; 11. a 12. 1. 2019; 25. a 26. 1. 2019 pracoviště Brno-Slatina, Šmahova 364/110
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019, 15. 4. 2019 pracoviště Brno-střed, Kudelova 6
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, periferie
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: pracoviště Brno-Slatina, Šmahova110, trolejbus č. 31, autobus MHD č. 78, 77, České dráhy - vlakové spojení; pracoviště Brno-střed, Kudelova 6, autobus MHD č. 44, tramvaj č. 4
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: pracoviště Brno-Slatina, Šmahova 364/110, praktické vyučování 6.15 hodin; pracoviště Brno-střed, Kudelova 6, teoretické vyučování 6.45 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: pracoviště Brno-Slatina, Šmahova 364/110 - 1. ročník v 7.00 hodin, ostatní ročníky v 6.30 hodin; pracoviště Brno-střed, Kudelova 6 - všichni v 7.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce.doc (95,7 KB)
Školní vzdělávací program: Knihar.pdf (1841 KB)
Školní řád: skolni_rad_01_09_2018_final.pdf (513,7 KB)
Poslední výroční zpráva: vyr_zprava_1718.pdf (5503,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : polygrafické školy ČR, výrobní firmy při zajišťování odborné praxe žáků, výrobní firmy při hledání pracovníků, Okresní archiv Brno-venkov, MÚ Brno-Slatina, tisk periodických tiskovin v rámci produktivní práce žáků
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: V obou budovách školy jídelna.
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Šmahova 110
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 627 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 211 313
Fax: 548 211 314
IZO:111000441
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 27,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano