Logo školy

Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Šmahova 110
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 627 00
Ředitel:Ing. Petr Veselý
Kontakt na školu Telefon: 548 211 313
Email: sekretariat@ssgbrno.cz
Web: www.ssgbrno.cz
IČ:00226467
RED-IZO:600013910
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Šmahova 110
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 627 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 211 313
Fax: 548 211 314
IZO:000226467
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 732
Aktuální počet žáků: 390
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. a 21. 11. 2020; 27. a 28. 11. 2020; 11. a 12. 12. 2020; 8. a 9. 1. 2021; 22. a 23. 1. 2021 pracoviště Brno-Slatina, Šmahova 364/110
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2021, 13. 4. 2021 pracoviště Brno-střed, Kudelova 6
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: pracoviště Brno-Slatina, Šmahova 110, trolejbus č. 31, autobus MHD č. 78, 77, České dráhy - vlakové spojení; pracoviště Brno-střed, Kudelova 6, autobus MHD č. 44, tramvaj č. 4
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: pracoviště Brno-Slatina, Šmahova 364/110, praktické vyučování 6:15 hodin; pracoviště Brno-střed, Kudelova 6, teoretické vyučování 6.45 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: pracoviště Brno-Slatina, Šmahova 364/110 - 1. ročník v 7.00 hodin, ostatní ročníky v 6:30 hodin; pracoviště Brno-střed, Kudelova 6 - všichni v 7.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce.doc (95,7 KB)
Školní vzdělávací program: Reprodukční grafik.pdf (3301,8 KB)
Reprodukční grafik pro média.pdf (3493,3 KB)
Knihar.pdf (1841 KB)
Školní řád: Školní řád 2-2020.pdf (1410,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Vy´rocˇní zpráva 19-20.pdf (7477 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Ekoškola, Škola pro demokracii
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : polygrafické školy ČR, výrobní firmy při zajišťování odborné praxe žáků, výrobní firmy při hledání pracovníků, Okresní archiv Brno-venkov, MÚ Brno-Slatina, tisk periodických tiskovin v rámci produktivní práce žáků
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, lyžování, plavání
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: V obou budovách školy jídelna. , relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Šmahova 110
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 627 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 211 313
Fax: 548 211 314
IZO:111000441
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 27,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano