Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Valašské Klobouky

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Valašské Klobouky
Adresa školy: Ulice: Komenského 60
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 01
Ředitel:RNDr. Eva Cepková
Kontakt na školu Telefon: 577 320 572
Email: info@gymnazium-vk.cz
Web: www.gymnazium-vk.cz
IČ:61716707
RED-IZO:600014339
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 60
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 26
Kontakt na školu: Telefon: 577 320 572
IZO:102319928
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 173
Dny otevřených dveří (termín/y): 4. a 5.listopadu 2022 a 2. února 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: jaro 2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: ŠVP Gymnázia Valašské Klobouky_AmosG-2019-DEF .pdf (1876,8 KB)
Školní řád: Školní_řád_GVK_1_2020_-verze_8.2.DEF.docx (83,2 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, dějepis, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, exkurze, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, Kurz vodní turistiky a pobytu v přírodě. Lyžařský kurz.
Zapojení ve specifických programech : Projekt v oblasti environmentální výchovy GLOBE, projekty s podporou výuky cizích jazyků AIESEC,
Certifikáty škol:
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Globe (Sdružení Tereza), Elixír do škol (Nadace ČS), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: nabídka AP kurzů ve spolupráci s CTM, individuální konzultace, programy NPO - Doučování, zájmové kroužky pro žáky se specifickými zájmy
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, genealogie, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, přihlašování na akce
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 60
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 26
Kontakt na školu: Telefon: 577 320 572
IZO:181000113