Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Valašské Klobouky

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Valašské Klobouky
Adresa školy: Ulice: Komenského 60
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 01
Ředitel:RNDr. Eva Cepková
Kontakt na školu Telefon: 577 320 572
Email: info@gymnazium-vk.cz
Web: www.gymnazium-vk.cz
IČ:61716707
RED-IZO:600014339
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 60
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 26
Kontakt na školu: Telefon: 577 320 572
IZO:102319928
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 173
Dny otevřených dveří (termín/y): 4. a 5.listopadu 2022 a 2. února 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: jaro 2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: ŠVP Gymnázia Valašské Klobouky_AmosG-2019-DEF .pdf (1876,8 KB)
Školní řád: Školní_řád_GVK_1_2020_-verze_8.2.DEF.docx (83,2 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, zeměpis, ICT, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, Kurz vodní turistiky a pobytu v přírodě. Lyžařský kurz.
Zapojení ve specifických programech : Projekt v oblasti environmentální výchovy GLOBE, projekty s podporou výuky cizích jazyků AIESEC,
Certifikáty škol:
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza), Elixír do škol (Nadace ČS), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR)
Specifické formy podpory žákům: nabídka AP kurzů ve spolupráci s CTM, individuální konzultace, programy NPO - Doučování, zájmové kroužky pro žáky se specifickými zájmy
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, ICT, taneční, programování/robotika, genealogie
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, e-omluvenka, přihlašování na akce
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 60
Obec: Valašské Klobouky
Kraj: Zlínský
PSČ: 766 26
Kontakt na školu: Telefon: 577 320 572
IZO:181000113