Zde může být obrázek školy.

Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Fibichova 18
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Mgr. Milada Papoušková
Kontakt na školu Telefon: 567 300 853
Email: adfontes@iol.cz
Web: www.adfontes.cz
IČ:25571338
RED-IZO:600014932
Zřizovatel:AD FONTES RERUM, s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Fibichova 18
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 300 853
IZO:108047911
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 187
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.11.2018, 6.2.2019
Forma přijímacího řízení: portfolio, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Jednotná přijímací zkouška - dle rozpisu
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 14000
Rozšířené informace o ročním školném: rozpětí dle vyššího a nižšího gymnázia 5000,- až 14.000,-
Koncepce školy: KONCEPCE.DOC (42,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP18-19.zip (2970,1 KB)
Školní řád: Školní řád.DOC (109,1 KB)
Poslední výroční zpráva: ZPRAVA.DOC (94,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, posilovna, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Sběr hliníku, Enviromentální výchova
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, latinský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování
Specifické formy podpory žákům: doučování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, jednotlivé třídy - 1 PC na učitelském stole
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, přehled klasifikace