Zde může být obrázek školy.

Střední odborné učiliště Uherský Brod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště Uherský Brod
Adresa školy: Ulice: Svatopluka Čecha 1110
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Ředitel:Ing. Jiří Polanský
Kontakt na školu Telefon: 572 613 120
Email: sou@sou-ub.cz
Web: www.sou-ub.cz
IČ:00055107
RED-IZO:600015483
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Svatopluka Čecha 1110
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 632 537
IZO:000055107
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 500
Dny otevřených dveří (termín/y): ve školním roce 2022/23 4. -5.11.2022, 25. - 26.11.2022, 13. - 14.1.2023
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. - 28.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka MHD u školy, vlak, autobus - cca 10min. od školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: motivační, podporující žáky v závislosti na docházce
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Školní řád: skolni_rad 201(01-17)Covid.docx (137,5 KB)
skolni_rad 201(01-17)Covid.docx (137,5 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční_zpráva_2022 vše v.r.21-22.docx (735,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, chemie, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, posilovna, bazén, sportovní areál (atletika), ledová plocha, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : ENERSOL, Učeň Instalatér
Domácí spolupráce : ZŠ, Praktické školy, MŠ, SŠ, Firmy, Policie ČR, AK, HK, Cechy, Armáda ČR, aj.
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Rozvrhy hodin: oba týdny.pdf (841,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, ICT, chovatelské
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Na Výsluní 813
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 634 541
IZO:110017170
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 70
Počet ubytovaných žáků a studentů: 54
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9.2020-30.6.2020
Termín pro podání přihlášky : 30.6.2021
Úplata za ubytování (v Kč): 800 - 1200
Úplata za stravování (v Kč): 80
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, ICT, společenské hry, přírodovědné
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Svatopluka Čecha 1110
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
PSČ: 688 01
Kontakt na školu: Telefon: 572 613 141
IZO:110017188