Zde může být obrázek školy.

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: nám. Klášterní 127
Obec: Moravský Krumlov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 672 01
Ředitel:Ing. Jiří Psota
Kontakt na školu Telefon: 515 322 238
Email: sou.mkrumlov@zn.orgman.cz
Web: www.ssmk.eu
IČ:00055166
RED-IZO:600015793
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. Klášterní 127
Obec: Moravský Krumlov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 672 01
Kontakt na školu: Telefon: 515 322 238
Fax: 515 322 243
IZO:107870941
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.1.2016
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci:
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech : Ekoškola
Spolupráce s firmami:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, sms operátor, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Nám. T. G. Masaryka 30
Obec: Moravský Krumlov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 672 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110021177
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nám. T. G. Masaryka 30
Obec: Moravský Krumlov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 672 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110021185