Zde může být obrázek školy.

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: nám. Klášterní 127
Obec: Moravský Krumlov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 672 01
Ředitel:Ing. Jiří Psota
Kontakt na školu Telefon: 515 322 238
Email: sou.mkrumlov@zn.orgman.cz
Fax: 515 322 243
Web: www.ssmk.eu
IČ:00055166
RED-IZO:600015793
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: nám. Klášterní 127
Obec: Moravský Krumlov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 672 01
Kontakt na školu: Telefon: 515 322 238
Fax: 515 322 243
IZO:107870941
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.1.2016
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci:
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, exkurze, plesy
Zapojení ve specifických programech : Ekoškola
Spolupráce s firmami:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, sms operátor

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Nám. T. G. Masaryka 30
Obec: Moravský Krumlov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 672 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110021177

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Nám. T. G. Masaryka 30
Obec: Moravský Krumlov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 672 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110021185