Zde může být obrázek školy.

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
Adresa školy: Ulice: U Světlé 36
Obec: Velké Meziříčí
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 01
Ředitel:Mgr. Marie Paľovová
Kontakt na školu Telefon: 566 522 837
Email: admin@hotelskola.cz
Web: https://www.svetlavm.cz/
IČ:48895377
RED-IZO:600015874
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: U Světlé 36
Obec: Velké Meziříčí
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 23
Kontakt na školu: Telefon: 566 522 837
Fax: 566 523 666
IZO:102943524
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: dálková, denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 690
Aktuální počet žáků: 435
Dny otevřených dveří (termín/y): 15. 10. 2014, 4. 12. 2014, 16. 1. 2015
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15. 4. 2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné
Školní řád: 4 - Školní řád 2014.pdf (393,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, zeměpis, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci, sociálně a zdravotně znevýhodnění žáci, slabší žáci
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: ICT, hudební, jazykové, společenské hry, rukodělné, sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: U Světlé 36
Obec: Velké Meziříčí
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 23
Kontakt na školu: Telefon: 566 522 837
Fax: 566 523 666
IZO:108027414
Školní jídelna
Adresa: Ulice: U Světlé 36
Obec: Velké Meziříčí
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 23
Kontakt na školu: Telefon: 566 522 837
Fax: 566 523 666
IZO:103255150
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano