Logo školy

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
Adresa školy: Ulice: Studentská 1
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Ředitel:Ing. Jaroslav Kletečka
Kontakt na školu Telefon: 566 651 211
Email: posta@spszr.cz
Web: www.spszr.cz
IČ:48895598
RED-IZO:600015971
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Studentská 1
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 651 211
Fax: 566 651 211
IZO:102943559
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 900
Dny otevřených dveří (termín/y): Pracoviště Studentská: 21.11.2018,24.11.2018,16.1.2019. Pracoviště Strojírenská: 8.11.2018, 5.12.2018, 8.12.2018, 18.1.2019, 1.5.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 15.4.2019,
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.05
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Školní řád: Školní řád.pdf (7594,9 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ SPSZR 2017-18.pdf (14438,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, posilovna, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, turistika
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Studentská 1
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 651 211
Fax: 566 651 211
IZO:110032454
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Studentská 1
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 651 211
Fax: 566 651 211
IZO:103031634
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Studentská 1
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 651 211
Fax: 566 651 211
IZO:103255192
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 28
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Strojírenská 6
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:170100413
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 28
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano