Zde může být obrázek školy.

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jiráskova 841/1a
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Ředitel:Mgr. Jana Chlebovská
Kontakt na školu Telefon: 554 637 460
Email: info@spgs-szs.cz
Fax: 554 637 466
Web: www.spgs-szs.cz
IČ:00601292
RED-IZO:600016099
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Jiráskova 841/1a
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 637 460
Fax: 554 637 466
IZO:000601292
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 753
Aktuální počet žáků: 463
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. 11. 2019 a 10. 1. 2020 vždy od 15 hodin
Forma přijímacího řízení: písemná, ústní
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk, V oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika probíhá ověření talentu z hudebni, tělesné a jazykové výchovy.
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Plán práce _2018_2021.doc (70,7 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní řád: Klasifikační řád - 1. 9. 2018.pdf (473,5 KB)
Školní řád - 1. 9. 2018 bez klasifikace.pdf (389,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava SPGS SZS 2017_2018.pdf (2249,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, latinský, ruský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, vodácký kurz, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: instruktor lyžování v rámci oboru Pedagogické lyceum
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr,
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Hlubčická 145/2
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 610 588
Fax: 554 616 210
IZO:102856664
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 60
Počet ubytovaných žáků a studentů: 56
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Bezbariérový přístup: ne
Termín pro podání přihlášky : 31. 5. 2020
Úplata za ubytování (v Kč): 900
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : zdravotnické, hudební, ICT, sportovní, jazykové, výtvarné, společenské hry, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích, WiFi v pokojích, síťové připojení ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Husovo náměstí 858/1
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 637 460
Fax: 554 637 466
IZO:181031973
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano