Zde může být obrázek školy.

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jiráskova 841/1a
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Ředitel:Mgr. Jana Chlebovská
Kontakt na školu Telefon: 554 637 460
Email: info@spgs-szs.cz
Web: www.spgs-szs.cz
IČ:00601292
RED-IZO:600016099
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jiráskova 841/1a
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 637 460
Fax: 554 637 466
IZO:000601292
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 753
Aktuální počet žáků: 483
Dny otevřených dveří (termín/y): 14. 1. 2021 online (v časech od 15, 16, 17 hodin); případný druhý termín pro konání bude zveřejněn na webových stránkách školy
Forma přijímacího řízení: písemná, ústní
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk, V oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika probíhá ověření talentu z hudebni, tělesné a jazykové výchovy.
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. duben 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Plán práce _2018_2021.doc (70,7 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní řád: Klasifikační řád.pdf (466,8 KB)
Školní řád -bez klasifikace.pdf (369,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (2441,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, sportovní kurzy - plavecký, lyžařský, sportovně-turistický
Certifikáty škol:
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: instruktor lyžování v rámci oboru Pedagogické lyceum
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, zdravotnické, literárně-dramatické, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr,
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Hlubčická 145/2
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 610 588
Fax: 554 616 210
IZO:102856664
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 60
Počet ubytovaných žáků a studentů: 58
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Bezbariérový přístup: ne
Termín pro podání přihlášky : 31. 5. 2021
Úplata za ubytování (v Kč): 1000
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : zdravotnické, výtvarné, hudební, jazykové, sportovní, ICT, rukodělné, společenské hry
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, posilovna
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích, WiFi v pokojích, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Husovo náměstí 858/1
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 637 460
Fax: 554 637 466
IZO:181031973
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano