Zde může být obrázek školy.

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jiráskova 841/1a
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Ředitel:Ing. Mikuláš Peths
Kontakt na školu Telefon: 554 637 460
Email: info@spgs-szs.cz
Web: www.spgs-szs.cz
IČ:00601292
RED-IZO:600016099
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jiráskova 841/1a
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 637 460
IZO:000601292
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 753
Aktuální počet žáků: 496
Dny otevřených dveří (termín/y): 3. 11. 2022 a 12. 1. 2023 od 15 hodin
Forma přijímacího řízení: ústní , písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, V oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika probíhá ověření talentu z hudebni, tělesné a jazykové výchovy.
Termín přijímacích zkoušek: 13. a 1. duben 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní řád: Klasifikační řád.pdf (660,4 KB)
Školní řád - 1. 9. 2022.pdf (702,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni-zprava-SPGS-SZS-2021_2022.pdf (19888,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, chemie, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní kurzy - plavecký, lyžařský, sportovně-turistický
Certifikáty škol:
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, latinský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: instruktor lyžování v rámci oboru Pedagogické lyceum
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, literárně-dramatické, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr,
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Husovo náměstí 858/1
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 637 460
IZO:181031973
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano