Logo školy

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Soukenická 2458/21C
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Ředitel:Ing. Aleš Zouhar
Kontakt na školu Telefon: 554 637 151
Email: info@sspkrnov.cz
Web: www.sspkrnov.cz
IČ:00846279
RED-IZO:600016145
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Soukenická 21
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 637 151
Fax: 554 637 152
IZO:107880351
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 490
Aktuální počet žáků: 314
Dny otevřených dveří (termín/y): Denně od 8:00 do 16:00 hod.
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019 a 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 801, 805
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 5:40 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, mimořádné, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: 2016-2020 Koncepce rozvoje školy.pdf (145,1 KB)
Školní řád: 1809 Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.pdf (612,2 KB)
Poslední výroční zpráva: 2017 - 2018 Výroční zpráva o činnosti školy.pdf (544,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : Firmy v regionu, OHK, KHS, Asociace UZ
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, Součást adaptačního kurzu., lyžování, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: Konzultace ve všech předmětech, semináře k přípravě na maturitní zkoušku.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: přírodovědné, jazykové, rukodělné, sportovní, ICT, technické, výtvarné (např. malování, keramika), programování/robotika
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Soukenická
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 637 151
Fax: 554 637 152
IZO:110014201
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 35
Počet ubytovaných žáků a studentů: 30
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 801, 805
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září - červen; od neděle do pátku
Termín pro podání přihlášky : do 30. 6. daného roku
Úplata za ubytování (v Kč): 850,- Kč dvoulůžkový; 700,- Kč vícelůžkový
Úplata za stravování (v Kč): 100,- Kč na Střední škole automobilní, Krnov, příspěvkové organizaci
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, hudební, ICT, společenské hry, rukodělné
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, rodičovské schůzky