Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nemocniční 117/11
Obec: Město Albrechtice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 95
Ředitel:Ing. Lenka Metzlová
Kontakt na školu Telefon: 554 652 631
Email: sekretariat@souzma.cz
Web: www.souzma.cz
IČ:00100307
RED-IZO:600016218
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Hašlerova 483/2
Obec: Město Albrechtice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 95
Kontakt na školu:
IZO:102020221
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 30
Aktuální počet žáků: 19
Dny otevřených dveří (termín/y): Leden a únor 2023 dle telefonické domluvy.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: Školní řád ZŠ 2022-od 1.9.2022.pdf (966,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 19-20.pdf (1191,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení: globální čtení, splývavé čtení (Sfumato), genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: speciální škola - IVP, asistent pedagoga, individální přístup
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Nemocniční 117/11
Obec: Město Albrechtice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 95
Kontakt na školu: Telefon: 554 652 631
IZO:107880610
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 440
Aktuální počet žáků: 193
Dny otevřených dveří (termín/y): Den otevřených dveří - leden a únor 2023 individuálně na základě tel. domluvy. Den školy 14. 12. 2022
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13. 4. 2023, 14. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,35
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní řád 2022-od 1.9.2022-SOŠ.pdf (1041,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni-zprava-21-22.pdf (1657,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, chemie, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, svářečský průkaz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: společenské hry, programování/robotika, přírodovědné, literárně-dramatické, technické, ICT, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka
Školní družina
Adresa: Ulice: Hašlerova 483/2
Obec: Město Albrechtice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 95
Kontakt na školu:
IZO:110010591
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,00 -15,00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Nemocniční 117/11
Obec: Město Albrechtice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 95
Kontakt na školu: Telefon: 554 652 631
IZO:110016394
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zámecká 82/3
Obec: Město Albrechtice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 95
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:108012735
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 40 - 45 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano