Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nemocniční 117/11
Obec: Město Albrechtice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 95
Ředitel:Ing. Lenka Metzlová
Kontakt na školu Telefon: 554 652 631
Email: sekretariat@souzma.cz
Web: www.souzma.cz
IČ:00100307
RED-IZO:600016218
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Hašlerova 483/2
Obec: Město Albrechtice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 95
Kontakt na školu:
IZO:102020221
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 30
Aktuální počet žáků: 24
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: Školní řád ZŠ -od 1.10.2020.pdf (875,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 19-20.pdf (1191,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení, splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: speciální škola - IVP, asistent pedagoga, individální přístup
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Nemocniční 117/11
Obec: Město Albrechtice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 95
Kontakt na školu: Telefon: 554 652 631
Fax: 554 652 670
IZO:107880610
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 440
Aktuální počet žáků: 140
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2021, 13. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,35
Stipendium: od budoucího zaměstnance, prospěchové, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní řád SOŠ-od 1.10.2020.pdf (952,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 19-20.pdf (1191,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, praktické vyučování, chemie, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, plesy, sportovní dny, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, svářečský průkaz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, sportovní, jazykové, technické, přírodovědné, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, přehled klasifikace
Školní družina
Adresa: Ulice: Hašlerova 483/2
Obec: Město Albrechtice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 95
Kontakt na školu:
IZO:110010591
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,30 -14,30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace, webové stránky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Nemocniční 117/11
Obec: Město Albrechtice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 95
Kontakt na školu: Telefon: 554 652 631
Fax: 554 652 670
IZO:110016394
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zámecká 82/3
Obec: Město Albrechtice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 95
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:108012735
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 32,-
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano