Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Krnovská 9
Obec: Bruntál
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 792 01
Ředitel:Mgr. Michal Durec, DiS.
Kontakt na školu Telefon: 554 295 241
Email: sosbruntal@sosbruntal.cz
Web: www.sosbruntal.cz
IČ:13643479
RED-IZO:600016226
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Krnovská 9
Obec: Bruntál
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 792 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 295 241
Fax: 552 304 305
IZO:107880792
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 343
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: rušná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:05 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační
Školní vzdělávací program: ŠVP 1. 9. 2018.rar (7946,7 KB)
Školní řád: SOŠ Ř5 Příloha č. 1 Hodnocení výsledků vzdělávání.docx (68,2 KB)
SOŠ Ř5 Školní řád.docx (68,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019-2020.pdf (1740,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): Pořádání odborných soutěží. , exkurze, sportovní dny, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Finančně gramotná škola - stříbrný certifikát
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci - podpůrná opatření
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: Svářečský průkaz, barmanský kurz, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, Bufet, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, DDM/středisko volného času, Městský úřad, nemocnice, obchod, vlakové a autobusové nádraží, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Krnovská
Obec: Bruntál
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 792 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 717 237
Fax: 554 717 236
IZO:108012760