Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: nám. T. G. Masaryka 1260
Obec: Frýdlant nad Ostravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 11
Ředitel:Ing. Petra Schwarzová
Kontakt na školu Telefon: 558 443 140
Email: gymfrydl@gymfrydl.cz
Web: www.gymfrydl.cz
IČ:00601403
RED-IZO:600016251
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. T. G. Masaryka 1260
Obec: Frýdlant nad Ostravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 11
Kontakt na školu: Telefon: 558 443 140
IZO:000601403
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 290
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. 11. 2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13.–18. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: skolni-rad_2020-09-14.pdf (673,1 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2021-2022.pdf (5381,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, výtvarná výchova, hudební výchova, dějepis, fyzika, zeměpis, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, plesy, výlety, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, Šablony JAK
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: podpora žáků se SVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog
Rozvrhy hodin: Rozvrh_hodin_2022-2023.pdf (494,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, školní informační systém, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka