Zde může být obrázek školy.

PrimMat - Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:PrimMat - Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Československé armády 482
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Ředitel:Mgr. Eva Zykmundová
Kontakt na školu Telefon: 558 436 312
Email: sekretariat@primmat.cz
Web: www.primmat.cz
IČ:25376357
RED-IZO:600016358
Zřizovatel:Mgr. Ivana Matulová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Československé armády 482
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 436 312
Fax: 558 436 312
IZO:045235686
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 220
Aktuální počet žáků: 133
Dny otevřených dveří (termín/y): 19. 11. 2018, 13. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019 - 26. 4. 2019 dle zkušebního schématu MŠMT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 12000
Rozšířené informace o ročním školném: studijní kritéria pro výši školného ( 0 - 12 000 )
Stipendium: motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče, přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Školní vzdělávací program: Úvod ŠVP.docx (13,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : spolupráce s VŠ: Ostravská univerzita - Katedra matematiky, Ekonomická fakulta v Ostravě, Slezská univerzita Opava
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Centrum fiktivních firem
Specifické formy podpory žákům: elektronické studijní materiály, konzultace, testové soubory v programu iTrivio
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, herna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence