Logo školy

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Stromořadí 420
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Ředitel:Mgr. Dagmar Smolková
Kontakt na školu Telefon: 585 002 057
Mobil: 607 557 042
Email: sosunicov@sosunicov.cz
Web: www.sosunicov.cz
IČ:25370006
RED-IZO:600017214
Zřizovatel:Ing. Antonín Koudelka
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Stromořadí 420
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu: Telefon: 585 002 057
Fax: 585 051 300
IZO:018468071
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 86
Dny otevřených dveří (termín/y): On-line 12.1.2021, 2.2.2021 nebo kdykoliv po předchozí domluvě
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, cizí jazyk
Termín přijímacích zkoušek: JPZ
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 16000
Rozšířené informace o ročním školném: možnost sociálního stipendia (snížení školného)
Stipendium: mimořádné
Koncepce školy: Plán rozvoje Střední odborné školy Uničov.pdf (145,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP PODNIKÁNÍ 2020.pdf (1830,2 KB)
ŠVP2 Hotelnictví a turismus 1.9. 2020.pdf (3715,8 KB)
Školní řád: Školní řád SOŠ 2020.pdf (2017,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva sosunicov 2019_20.doc (262,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: sociální stipendium pro sociálně znevýhodněné žáky
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, barmanský kurz kurz baristy, jazykové certifikace
Rozvrhy hodin: print - 2021-01-12T115706.077.pdf (122,5 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Stromořadí 420
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu:
IZO:181069423