Zde může být obrázek školy.

Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Purkyňova 12
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Ředitel:Ing. Arnošt Klein
Kontakt na školu Telefon: 553 760 500
Email: mszes@opava.cz
Web: www.zemedelka.opava.cz
IČ:47813130
RED-IZO:600017311
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Purkyňova 12
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 760 500
IZO:000601853
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 610
Aktuální počet žáků: 610
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. 11. 2021, 8. 12. 2021, 8. 1. 2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Městský hřbitov, Englišova, Globus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: 99 Koncepce rozvoje školy VI.pdf (3037,1 KB)
Školní vzdělávací program: Zemedelec.pdf (709,9 KB)
Zahradnik.pdf (829 KB)
Lyceum.pdf (1383,3 KB)
Chemik.pdf (1255,5 KB)
Agropodnikání.pdf (1494,1 KB)
Školní řád: 44 Školní řád VOŠ .pdf (863,7 KB)
43 Školní řád SŠ .pdf (1064 KB)
Poslední výroční zpráva: 95 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20202021.pdf (7197 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, chemie, praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, adaptační kurzy, výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, Rozsáhlé mezinárodní praxe a studijní pobyty, projekty podpory přírodovědného a technického vzdělávání, Dny mláďat, Advent na zemědělce, Dny profesí.
Zapojení ve specifických programech : Ekologická škola Moravskoslezského kraje
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : Partnerská škola Mendelovy univerzity Brno a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc, významné Training centrum pro chemické obory v podniku TEVA Czech Industries s.r.o., spolupráce s 50 podniky praxe,
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Zahrada hrou (Nadace Proměny), Otevřená věda (AV ČR), Globe (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: pomoc školního psychologa, školního metodika prevence a výchovného poradce
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace, jazykové certifikace, autoškoly, svářečský kurz, kurz pro práci s motorovou pilou, kurz pro práci s vysokozdvižným vozíkem, jezdecký oddíl, myslivecký kurz
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, ICT, hudební, technické, přírodovědné, literárně-dramatické, chovatelské, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, vyhrazená učebna, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Slámova 3 - 5
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 715 441
IZO:108013278
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 84
Počet ubytovaných žáků a studentů: 84
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): od 1. 9. do 31. 8.
Termín pro podání přihlášky : do 31. 5.
Úplata za ubytování (v Kč): 900,--
Úplata za stravování (v Kč): 93,-- Kč/den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : ICT, výtvarné, hudební, přírodovědné, společenské hry, sportovní
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Purkyňova 12
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 760 515
IZO:108035981
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 33,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano