Zde může být obrázek školy.

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Purkyňova 12
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Ředitel:Ing. Arnošt Klein
Kontakt na školu Telefon: 553 760 500
Email: mszes@opava.cz
Web: www.zemedelka.opava.cz
IČ:47813130
RED-IZO:600017311
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Purkyňova 12
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 760 500
Fax: 553 760 510
IZO:000601853
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 610
Aktuální počet žáků: 605
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. 11. 2018, 12. 12. 2018, 12. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2018 a 15.4.2018
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Městský hřbitov, Englišova, Globus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: výzkumné, prospěchové
Koncepce školy: 99 Koncepce rozvoje školyIV.pdf (9126,8 KB)
Školní vzdělávací program: Zemědělec.pdf (709,9 KB)
Zahradník.pdf (829 KB)
Lyceum 2017.pdf (1382,8 KB)
Chemik 2017.pdf (1249,7 KB)
Agropodnikání 2017.pdf (1492,4 KB)
Školní řád: 44 Školní řád VOŠ .pdf (687,1 KB)
43 Školní řád SŠ .pdf (938,4 KB)
Poslední výroční zpráva: 95 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20172018.pdf (10875,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, fyzika, biologie, chemie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): Rozsáhlé mezinárodní praxe a studijní pobyty, projekty podpory přírodovědného a technického vzdělávání, Dny mláďat, Advent na zemědělce, Dny profesí., sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Ekologická škola Moravskoslezského kraje
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : Partnerská škola Mendelovy univerzity Brno a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc, významné Training centrum pro chemické obory v podniku TEVA Czech Industries s.r.o., spolupráce s 50 podniky praxe,
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Zahrada hrou (Nadace Proměny), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Otevřená věda (AV ČR), Globe (Sdružení Tereza), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: pomoc školního psychologa, školního metodika prevence a výchovného poradce
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace, IT certifikace, autoškoly, svářečský kurz, kurz pro práci s motorovou pilou, kurz pro práci s vysokozdvižným vozíkem, jezdecký oddíl, myslivecký kurz
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, ICT, hudební, turistické, technické, literárně-dramatické, chovatelské
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, školní dvůr, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, možnost platby/přehled zaplacení
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Purkyňova 12
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 760 500
Fax: 553 760 510
IZO:151016143
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Slámova 3 - 5
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 715 441
Fax: 553 760 510
IZO:108013278
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Purkyňova 12
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 760 515
Fax: 553 760 510
IZO:108035981
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano