Zde může být obrázek školy.

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Dolní 356
Obec: Šilheřovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 15
Ředitel:Ing. Diana Volejníčková
Kontakt na školu Telefon: 595 054 106
Email: sekretariat@hssilherovice.cz
Web: www.hssilherovice.cz
IČ:48396214
RED-IZO:600017346
Zřizovatel:Svaz českých a moravských spotřebních družstev
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Dolní 356
Obec: Šilheřovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 15
Kontakt na školu: Telefon: 595 054 106,115
Fax: 595 054 106
IZO:110034635
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 920
Aktuální počet žáků: 315
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2021, 13.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka 68, 293
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Rozšířené informace o ročním školném: rozmezí 0 - 6000 Kč
Stipendium: prospěchové
Koncepce školy: koncepce školy.docx (21,5 KB)
Školní řád: QS_75-01-ŠŘ6.pdf (268,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, Zážitkový sportovní týden, lyžařský výcvik, adaptační kurz, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, španělský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, Výuka golfu u oboru Cestovní ruch, lyžařský kurz.
Specifické formy podpory žákům: Uspůsobení podmínek studia dle zdravotního nebo sociálního znevýhodnění.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: Certifikace dle studovaného oboru.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: Barmanský kurz, someliérský kurz, baristický kurz.
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, Školní restaurace,volnočasová učebna, klubovna na DM., zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, e-omluvenka, e-nástěnka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Dolní
Obec: Šilheřovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 15
Kontakt na školu: Telefon: 595 054 106
Fax: 595 054 106
IZO:110025024
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 75
Počet ubytovaných žáků a studentů: 24
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 68,293
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9. - 30.6.
Úplata za ubytování (v Kč): 1000/měsíc
Úplata za stravování (v Kč): 87/den
Nabídka zájmových činností: ne
Další prostory: společenská místnost,
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, síťové připojení v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dolní
Obec: Šilheřovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 15
Kontakt na školu: Telefon: 595 054 106
Fax: 595 054 106
IZO:110025016
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 31,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano