Logo školy

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kratochvílova 7
Obec: Ostrava - Moravská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Ředitel:Ing. Zbyněk Pospěch
Kontakt na školu Telefon: 596 118 465
Email: info@spseiostrava.cz
Web: www.spseiostrava.cz
IČ:00602132
RED-IZO:600017583
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kratochvílova 7
Obec: Ostrava - Moravská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 118 465
IZO:000602132
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 870
Aktuální počet žáků: 565
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 11. 2022 od 15.00 do 18.00 hodin, 7. 12. 2022 od 15.00 do 18.00 hodin, 11. 1. 2023 od 15.00 do 18.00 hodin, 14. 1. 2023 od 9.00 do 12.00 hodin
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2023 - jednotné zkoušky z ČJ a MA
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: trolejbusy 104 (150 m od školy), 101, 102, 103 (200 m od školy), 105, 108, 109 (300 m od školy), tramvaje 1, 2, 4, 8, 9, 11,(500 m od školy zast. Stodolní - směry: vl. hlavní nádr., vl. nádraží Ostrava-Střed, vl. nádraží Ostrava-Svinov ÚAN)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Strategie a koncepce školy - 2022-23.pdf (2793,6 KB)
Školní vzdělávací program: svp_E_2019_web.pdf (2769,7 KB)
Informační+technologie+2021+zaměření+Síťové+technologie.pdf (1677,3 KB)
Informační+technologie+2021+zaměření+Programování.pdf (1684,1 KB)
Elektrotechnika+2021+zaměření+Informatika+v+průmyslu+4.0.pdf (1639 KB)
Elektrotechnika+2021+zaměření+Elektroenergetika.pdf (1791 KB)
Školní řád: školní řád-od 2019_dodatek 2.pdf (138,8 KB)
školní řád-od 2019_dodatek 1.pdf (160,1 KB)
školní řád-od 16.10.2019.pdf (1808,1 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva-21_22.pdf (9911,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, lyžařské kurzy pro 2. roč. sportovně turistické kurzy pro 3. roč.
Zapojení ve specifických programech : projekt "Recyklování", projekt "Typová škola MSK" (IT, elektro)
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, turistika, lyžování, sportovně turistický kurz
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Pro prospěchově slabé žáky doučovací kroužky a semináře (MAT, CJL, ANJ), konzultační hodiny,
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Žáci oboru Informační technologie mají možnost získat certifikát: - Cisco Networking Academy (v rámci výuky datových sítí) - Oracle Academy (návrh databází a programování v SQL)
Rozvrhy hodin: rozpiszvoneni_2022_23.pdf (182,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, bez omezení
Zájmové činnosti: společenské hry, programování/robotika, přírodovědné, technické, hudební, ICT, jazykové, sportovní, kroužek kybernetiky a mladého vývojáře, kroužky programování, databází, webových aplikací, síťových technologií
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, Moderně vybavené školní informační centrum s galerií Kratochvíle: - knihovna, studovna, multimediální centrum, audiovizuální kout, počítačová učebna pro volný čas,vernisáže ve školní galerii
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, pravidelná i mimořádná jednání výchovné komise s rodiči problémových žáků (slabé studijní výsledky, vysoká absence, nevhodné chování, ...)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kratochvílova 7
Obec: Ostrava-Moravská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 118 465
IZO:102968357
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 39,- (pro žáky školy)
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano