Zde může být obrázek školy.

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Opavská 1119
Obec: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Ředitel:Ing. Pavel Zubek
Kontakt na školu Telefon: 596 912 253
Email: sekretariat@teleinformatika.eu
Web: www.teleinformatika.eu
IČ:00845329
RED-IZO:600017656
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Opavská 1119
Obec: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 61
Kontakt na školu: Telefon: 596 919 000
Fax: 596 912 253
IZO:000845329
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 404
Dny otevřených dveří (termín/y): pátek 15.1.2021 od 14,00 do 18,00 sobota 16.1.2021 od 9,00 do 12,00
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2021 a 13.4.20121
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č.3, 7, 8 a 17
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,15
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: Informační technologie verze 3.pdf (796,3 KB)
Informační a komunikační technologie verze 3.pdf (834,8 KB)
Školní řád: školní řád 2018_19.pdf (343,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (1105,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Ekoškola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, technické, ICT, programování/robotika, jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Opavská 1119
Obec: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 61
Kontakt na školu: Telefon: 596 919 000
Fax: 596 912 253
IZO:110024761
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Opavská 1119
Obec: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 61
Kontakt na školu: Telefon: 596 919 000
Fax: 596 912 253
IZO:110024753
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 32,-Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano