Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola Jeseník

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola Jeseník
Adresa školy: Ulice: Dukelská 1240
Obec: Jeseník
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 01
Ředitel:Mgr. Jiří Viterna, MBA
Kontakt na školu Telefon: 584 412 032
Email: sekretariat@soje.cz
Web: www.soje.cz
IČ:00176401
RED-IZO:600018334
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Dukelská 1240
Obec: Jeseník
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 01
Kontakt na školu: Telefon: 584 412 032
Fax: 584 412 032
IZO:108014053
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 250
Dny otevřených dveří (termín/y): dle dohod
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: dle rozpisu Jednotného zkušebního schématu
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: svářecí kurz, kurz CNC obrábění
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, technické
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Dukelská 1240
Obec: Jeseník
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 01
Kontakt na školu: Telefon: 584 412 032
Fax: 584 412 032
IZO:110027205
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 200
Počet ubytovaných žáků a studentů: 80
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Bezbariérový přístup: ano zcela
Úplata za ubytování (v Kč): 1200
Úplata za stravování (v Kč): 79 Kč/den celodenní strava
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : technické, sportovní
Další prostory: tělocvična, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dukelská 1240
Obec: Jeseník
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 01
Kontakt na školu: Telefon: 584 412 032
Fax: 584 412 032
IZO:110027213