Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20
Adresa školy: Ulice: Soudní 20
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Ředitel:PhDr. Dagmar Sitná, PhD.
Kontakt na školu Telefon: 325 513 103
Email: info@zdravkanbk.cz
Web: http://www.zdravkanbk.cz
IČ:00640824
RED-IZO:600019551
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Soudní 20
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu: Telefon: 325 513 103
Fax: 325 512 792
IZO:110010043
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: večerní, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 277
Dny otevřených dveří (termín/y): 19.11.2018, 7.1.2019, 21.1.2019
Forma přijímacího řízení: praktická, pohovor, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, náhradní 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.15 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 6.30 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.pdf (248,4 KB)
Školní řád: skolni_rad_sos-vos.pdf (1453,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 17-18 .pdf (2002,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, plesy, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Globe (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Soudní 20
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu: Telefon: 325 513 103
Fax: 325 512 792
IZO:181010259
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 120
Aktuální počet studentů: 62
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 20
Dny otevřených dveří (termíny): 8.4.2019, 15.4.2019
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.pdf (248,4 KB)
Školní řád: skolni_rad_sos-vos.pdf (1711,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 17-18 .pdf (2002,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: Zubní laboratoře, ordinace dentální hygieny
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Diplomovaný zubní technik, Diplomovaná dentální hygienistka
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
Ubytování: ano
Stravování: ano