Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20
Adresa školy: Ulice: Soudní 20
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Ředitel:PhDr. Dagmar Sitná, PhD.
Kontakt na školu Telefon: 325 513 103
Email: info@zdravkanbk.cz
Web: http://www.zdravkanbk.cz
IČ:00640824
RED-IZO:600019551
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Soudní 20
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu: Telefon: 325 513 103
Fax: 325 512 792
IZO:110010043
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, večerní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 277
Dny otevřených dveří (termín/y): 19.11.2018, 7.1.2019, 21.1.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor, praktická
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, náhradní 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.15 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 6.30 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.pdf (248,4 KB)
Školní řád: skolni_rad_sos-vos.pdf (1453,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 17-18 .pdf (2002,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, chemie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Globe (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Soudní 20
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu: Telefon: 325 513 103
Fax: 325 512 792
IZO:181010259
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 120
Aktuální počet studentů: 62
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 20
Dny otevřených dveří (termíny): 8.4.2019, 15.4.2019
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.pdf (248,4 KB)
Školní řád: skolni_rad_sos-vos.pdf (1711,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 17-18 .pdf (2002,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: Zubní laboratoře, ordinace dentální hygieny
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Diplomovaný zubní technik, Diplomovaná dentální hygienistka
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano