Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jana Palacha 8/956
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 33
Ředitel:RNDr. Karel Pigl
Kontakt na školu Telefon: 515 224 547
Email: kancelar@szsz.cz
Web: www.szsz.cz
IČ:00638081
RED-IZO:600019985
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jana Palacha 8/956
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 33
Kontakt na školu: Telefon: 515 224 547
Fax: 515 225 307
IZO:110031300
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 280
Aktuální počet žáků: 215
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad a leden
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 802, 803, 804, 805
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:10
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: školní řád - 1-9-2018.pdf (1011 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, dějepis, fyzika, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola
Domácí spolupráce : společné akce s Integrovaným záchranným systémem JMK
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Jana Palacha 8/956
Obec: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 669 33
Kontakt na školu: Telefon: 515 224 547
Fax: 515 225 307
IZO:110031326
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 140
Aktuální počet studentů: 60
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 25
Dny otevřených dveří (termíny): listopad a leden
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Termín přijímacích zkoušek: červen, srpen a září
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 801, 802, 803, 804, 805
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: na základě žádosti doložené sociální situací rodiny
Školní řád: školní řád - 1-9-2018.pdf (1011 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: somatologie, první pomoci, ošetřovatelství, ICT, jazykové
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, plesy, tematické/projektové dny, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Diplomovaná všeobecná sestra
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, latinský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada, vyhrazená učebna
Ubytování: ne
Stravování: ne