Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola publicistiky

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola publicistiky
Adresa školy: Ulice: Opatovická 18
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Ředitel:Mgr. Petr Uherka
Kontakt na školu Telefon: 224 930 851
Email: vosp@vosp.cz
Web: www.vosp.cz
IČ:64937925
RED-IZO:600020126
Zřizovatel:Arcibiskupství pražské
Typ zřizovatele:Církev
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Opatovická 18
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 930 851
Fax: 224 934 064
IZO:110030401
Základní informace
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 270
Aktuální počet studentů: 211
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 80
Dny otevřených dveří (termíny): 5.3.2015 a 2.4.2015 od 14:00, další termíny jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách školy: https://www.vosp.cz/pro-uchazece/dny-otevrenych-dveri
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: ústní, pohovor, test (výběr z možností), písemná
Termín přijímacích zkoušek: I. kolo: 8. až 12. června 2015, II. kolo: 24. a 28. srpna 2015, III. kolo: bude vyhlášeno v případě, že nebude v prvních dvou kolech naplněna kapacita školy.
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Stanice metra "Národní třída" linky B, tramvajová zastávka "Lazarská" linky 3, 9, 14, 24, tramvajová zastávka "Národní třída" linky 6, 9, 18, 22.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Roční školné v Kč: 28000
Snížené školné: Snížení školného je možné v individuálních případech a ze závažných důvodů, kterými jsou zejména rodinné a sociální důvody.
Stipendium: mimořádné, prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ano
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_VOSP_2013_2014.pdf (677,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: V rámci oboru Publicistika si studenti na začátku 2. ročníku volí jedno ze studijních zaměření: Autorská žurnalistika, Audiovizuální a digitální média, PR a digitální média.
Speciálně vybavené odborné učebny: Škola disponuje pro praktickou výuku odbornou učebnou s vybavením AVD střižen, videostudiem a rozhlasovým studiem. Praktická část výuky probíhá v dílnách které fungují jako interní redakce a studenti pracují na reálných tématech, které zpracovávají.
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tematické/projektové dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Publicistika
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský, francouzský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ne