Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249
Adresa školy: Ulice: Zahradní 249
Obec: Prachatice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 383 01
Ředitel:Mgr. Antonín Krejsa
Kontakt na školu Telefon: 388 312 214
Email: sekretariatspgs@seznam.cz
Web: http://www.spgspt.cz
IČ:00072818
RED-IZO:600020282
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Zahradní 249
Obec: Prachatice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 383 22
Kontakt na školu: Telefon: 388 312 214
Fax: 388 312 622
IZO:000072818
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 282
Aktuální počet žáků: 241
Forma přijímacího řízení: praktická, ústní , talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: Obor Předškolní a mimoškolní pedagoika - zkouška z hudební výchovy, tělesné výchovy, výrazného přednesu a výtvarné výchovy. Obor Pedagogické lyceum - zkouška z hudební a výtvarné výchovy.
Termín přijímacích zkoušek: 22. a 23. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 600
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní vzdělávací program: SVP.zip (1161,6 KB)
Školní řád:
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA SPgŠ 2019 -20.doc (5120 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, besídky/akademie, sportovní dny, tématické/projektové dny, pravidelné kulturní a sportovní akce na DM. Žáci školy pravidelně pomáhají se zajišťováním organizace sportovních a dalších akcí v ZŠ a MŠ (besídky, rekordy škol)., výlety, exkurze, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech : Recyklohraní (třídění odpadů)
Domácí spolupráce : spolupracujeme s především s MŠ a ZŠ v Prachaticích i v celém Jihočeském kraji.
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: sportovně turistický kurz - obsahuje cyklistiku, vodácký výcvik, turistiku a další aktivity., lyžování, turistika, plavání
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Na škole pracuje výchovná poradkyně a školní metodička sociálně patologických jevů. Velmi dobře funguje spolupráce mezi třídními učiteli a vychovatelkami na naše vlastním domově mládeže.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: zájmové aktivity jsou organizovány především na DM v bohaté nabídce a také ve škole., sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, turistické, rukodělné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: Na DM klubovny, posilovna, zahrada, hřiště., studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Zahradní 249
Obec: Prachatice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 383 22
Kontakt na školu: Telefon: 388 312 214
Fax: 388 312 622
IZO:102101221
Základní informace
Forma vzdělání: dálková, denní
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 14
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA VOŠ 2019-2020.docx (242,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sociální
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače v učebnách, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Zlatá stezka 139
Obec: Prachatice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 383 22
Kontakt na školu: Telefon: 388 312 214
Fax: 388 312 622
IZO:108004431
Domov mládeže
Počet ubytovaných žáků a studentů: 198
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září-červen
Úplata za ubytování (v Kč): 1200Kč/měsíc
Úplata za stravování (v Kč): 95Kč/den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, rukodělné, společenské hry, hudební, literárně-dramatické, výtvarné, besedy, spolupráce s hospicem, řada dalších akcí např. vítání 1.ročníků, soutěže, štědrovečerní večeře
Další prostory: společenská místnost, tělocvična, prostory pro zájmové činnosti, hřiště
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, síťové připojení ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zlatá stezka 139
Obec: Prachatice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 383 22
Kontakt na školu: Telefon: 388 312 214
Fax: 388 312 622
IZO:102463247
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 32,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne