Logo školy

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Tovačovského 337
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Ředitel:Mgr. David Martinek
Kontakt na školu Telefon: 573 343 942
Email: spos@spos.cz
Web: www.spos.cz
IČ:25344412
RED-IZO:600020525
Zřizovatel:DZC, spol.s r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Tovačovského 337
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 343 942
Fax: 573 343 932
IZO:108021041
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1024
Aktuální počet žáků: 147
Dny otevřených dveří (termín/y): ZLÍN 1. 11. 2018(14.00 – 18.00) 22. 11. 2018 (09.00 – 18.00) 23. 11. 2018 (09.00 – 13.00) 6. 12. 2018 (14.00 – 18.00) Speciální den, 13.12.2018 17. 01. 2019 , 07. 02. 2019 (14.00 – 18.00), KM 24.11.2018 (09.00 – 15.00) 07.12,, 08.12.,19.01.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.5. a 15.5.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:10
Roční školné v Kč: 18000
Stipendium: motivační, podporující žáky v závislosti na docházce, prospěchové, mimořádné
Školní řád: Školní řád 2018_2019_ok.pdf (857,3 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2017-2018 web.pdf (2788,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, sportovní areál (atletika), bazén, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: zabezpečení výuky pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, E-learning
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: ICT, sportovní, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), E-learningový portál pro žáky a rodiče elektronícká třídní kniha, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Tovačovského 337
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 343 932
Fax: 573 343 932
IZO:110033965
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 140
Aktuální počet studentů: 59
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 10
Dny otevřených dveří (termíny): ZLÍN 1. 11. 2018(14.00 – 18.00) 22. 11. 2018 (09.00 – 18.00) 23. 11. 2018 (09.00 – 13.00) 6. 12. 2018 (14.00 – 18.00) Speciální den, 13.12.2018 17. 01. 2019 , 07. 02. 2019 (14.00 – 18.00), KM 24.11.2018 (09.00 – 15.00) 07.12,, 08.12.,19.01.2019
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Termín přijímacích zkoušek: červen 2016
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, parkování u školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Roční školné v Kč: 17000
Stipendium: prospěchové, mimořádné
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Školní řád: Školní řád 2018_2019_ok.pdf (857,3 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2017-2018 web.pdf (2788,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Cestovní ruch, Daňová a finanční správa
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže, tematické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Cestovní ruch, Ekonomika a podnikání
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: prospěchové stipendium
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, vyhrazená učebna
Ubytování: ano
Stravování: ano