Zde může být obrázek školy.

AHOL - Vyšší odborná škola

Škola / charakteristika školy
Název školy:AHOL - Vyšší odborná škola
Adresa školy: Ulice: Dušní 1106/8, Vítkovice
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Ředitel:Ing. Bc. David Nespěšný, MBA
Kontakt na školu Telefon: 596 743 969
Email: aholvos@ahol.cz
Web: www.ahol.cz
IČ:25355414
RED-IZO:600020592
Zřizovatel:JUDr. Josef Holík
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Petruškova 4
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 743 969
Fax: 596 748 334
IZO:110034210
Základní informace
Forma vzdělání: dálková, denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 1220
Aktuální počet studentů: 337
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 143
Dny otevřených dveří (termíny): Každý pátek dle individuálních potřeb uchazečů.
Přijímací zkoušky: ano, v některých oborech
Forma přijímacího řízení: talentová, ústní, pohovor
Termín přijímacích zkoušek: 15.6. 2021 (První kolo přijímacího řízení)
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: parkování u školy, vlak, MHD, autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 3, 11, 1, 19, 6, bus č. 39, 35, 50 vlaky směr: Ostrava-Svinov, Ostrava-Kunčice, Český Těšín, Opava, Havířov.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Roční školné v Kč: 15000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Poslední výroční zpráva: VZ19-20.pdf (2471,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Management, finance, cestovní ruch, pedagogika, mezinárodní obchod a logistika, informační technologie, hotelnictví.
Speciálně vybavené odborné učebny: Speciální učebna pro výuku budoucích pedagogů vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika, specializovaná učebna IT, audiovizuální aula - 96 míst.
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže, návštěvy kulturních akcí, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, Členství v profesních organizacích. Krajská hospodářská komora, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, DOV, VŠB-TUO, Quality hotel Ostrava, mateřské školy. Subjekty pomáhají s modernizací vzdělávacích programů, přednášky odborníků z praxe atd.
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Obory vzdělání: Cestovní ruch, Finance, účetnictví, finanční řízení, Informační technologie, Management lidských zdrojů, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Řízení hotelového provozu, Mezinárodní obchod, přeprava, zasilatelství (celkem sedm vzdělávacích programů)
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: Školní poradenské pracoviště. Školní poradenské služby v AHOL - Vyšší odborné škole, zajišťuje školní speciální pedagog. Ten úzce spolupracuje se studijním oddělením a s vedoucími vzdělávacích programů.
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ano