Zde může být obrázek školy.

Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Sekaninova 12
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 128 00
Ředitel:Mgr. Lukáš Kindl
Kontakt na školu Telefon: 224 937 185
Email: info@dhskola.cz
Web: www.dhskola.cz
IČ:64939367
RED-IZO:600020657
Zřizovatel:MUDr. Ladislav Kindl
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Sekaninova 12
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 128 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 937 185
Fax: 224 937 185
IZO:110031369
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 220
Aktuální počet studentů: 163
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 48
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: písemná
Termín přijímacích zkoušek: 14.6.2021
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 7, 14, 24
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Roční školné v Kč: 60000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Koncepce školy: Koncepční záměr rozvoje #806-2018.pdf (135 KB)
Akreditovaný vzdělávací program: DH DENNÍ 2019-2025.pdf (3962,8 KB)
Školní řád: Klasifikační řád verze 2018_10_06.pdf (793,8 KB)
Poslední výroční zpráva: DH výroční zpráva 2019-2020.pdf (311,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: zdravotnická
Speciálně vybavené odborné učebny: ano
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze
Spolupráce s firmami: prezentační (užívané materiály, složení, atp.)
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Obory vzdělání: Diplomovaná dentální hygienistka
Výuka cizích jazyků: anglický, základy latiny
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ne