Logo školy

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kounicova 684/16, Veveří
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:Mgr. Liana Greiffeneggová
Kontakt na školu Telefon: 542 217 674
Email: sekretariat@voszbrno.cz
Web: www.voszbrno.cz
IČ:00637980
RED-IZO:600020690
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Kounicova 16
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 542 217 674
Fax: 542 211 532
IZO:110030460
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 900
Aktuální počet studentů: 530
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 243
Dny otevřených dveří (termíny): 16. 1. 2017
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), test fyzické zdatnosti
Termín přijímacích zkoušek: 26. a 27. 6. 2017
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 12, č. 3, č 11 a trolejbus č. 32, č. 34, č. 36
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 80
Certifikáty: Světová škola
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: Prospěchové - snížení školného
Stipendium:
Přípravné kurzy pro uchazeče: ano
Koncepce školy: Koncepce rozvoje VOŠZ Brno_2015_květen.docx (40,5 KB)
Akreditovaný vzdělávací program: Studijní plány.docx (292,1 KB)
Školní řád: Školni-a-studijni-rad-vosz-brno--f5553.docx (68,9 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni-zprava-2015-2016--f5576.pdf (1405 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Příprava absolventů na pozice Diplomovaná všeobecná sestra (DVS) a Diplomovaný zdravotnický záchranář (DZZ)
Speciálně vybavené odborné učebny: Odborné učebny pro výuku oborů - DVS, odborná učebna pro výuku oboru DZZ, odborné učebny pro výuku PRP a psychologie.
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, návštěvy kulturních akcí, odborné stáže, exkurze, tematické/projektové dny
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Obory vzdělání: Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný zdravotnický záchranář
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, latina
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: -
Nabídka dalšího vzdělávání: Zdravotník zotavovacích akcí
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, školní dvůr
Ubytování: ne
Stravování: ne