Zde může být obrázek školy.

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Maltézské náměstí 476/14, Malá Strana
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 44
Ředitel:Mgr. Stanislava Lustyková DiS.
Kontakt na školu Telefon: 255 719 572
Email: reditel@kjd.cz
Web: www.kjd.cz
IČ:61387339
RED-IZO:600020738
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Střední škola
Adresa: Ulice: Maltézské nám. 14
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 44
Kontakt na školu: Telefon: 257 286 461
IZO:151032688
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 30
Aktuální počet žáků: 20
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. 10. 2018
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů, talentová , pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, talentová zkouška - sluchové a manuální dispozice, znalosti hudební nauky pro zkrácené studium Ladění klavírů (2 leté)požadovány základní dovednosti hra na klavír na úrovni 1. cyklu ZUŠ
Termín přijímacích zkoušek: leden
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 12, 15, 20, 22 metro
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2016_17.pdf (1628,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, odborné praxe a odborné semináře
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: zdravotní tělesná výchova
Alternativní písmo: braillské písmo, braillský notopis
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup, podpůrná opatření dle doporučení ŠPZ pro žáky se SVP
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Konzervatoř
Adresa: Ulice: Maltézské nám. 14
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 44
Kontakt na školu: Telefon: 257 286 461
IZO:061387339
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
Forma vzdělání: denní
Ukončování vzdělání: absolutorium v konzervatoři
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 81
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. 10. 2018
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: talentová, pohovor, test všeobecných studijních předpokladů
Školní řád: KJD_Školní řád_ 4. vydání k 3. 9. 2018.pdf (352,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2016_17.pdf (1628,3 KB)
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Roční školné: 0
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 22,20,12,15 metro
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební, ICT, nahrávací studio, koncertní a komorní sál
Specifické akce školy (pravidelné): mezioborové projekty, absolventské koncerty, veřejná vystoupení žáků, návštěvy kulturních akcí, pořádání vzdělávacích akcí pro pedagogy ZUŠ
Spolupráce při odborné praxi: orchestr, spolupráce se ZUŠ v rámci vyučovatelské praxe
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Obory: hudba, zpěv
Příprava žáků pro výkon umělecko-pedagogických činností v oborech: hudba, zpěv
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, italský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: žákům se SVP poskytována PO 2. - 5. stupně, vzdělávání podle IVP nebo podpora AP
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, Wifi v celé škole, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, učebny umělecké výuky zpřístupněny žákům za účelem samostatné přípravy (hra na nástroj nebo zpěv)
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Internát
Adresa: Ulice: Lázeňská 3
Obec: Praha 1 - Malá Strana
Kraj: Praha
PSČ: 118 44
Kontakt na školu: Telefon: 257 286 460
IZO:110025768
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Maltézské nám. 14
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 44
Kontakt na školu: Telefon: 257 532 034
IZO:102413011
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 35 Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano