Zde může být obrázek školy.

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Maltézské náměstí 476/14, Malá Strana
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 44
Ředitel:Mgr. Stanislava Lustyková DiS.
Kontakt na školu Telefon: 255 719 572
Email: reditel@kjd.cz
Web: www.kjd.cz
IČ:61387339
RED-IZO:600020738
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Střední škola
Adresa: Ulice: Maltézské nám. 14
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 44
Kontakt na školu: Telefon: 257 286 461
Fax: 257 533 136
IZO:151032688
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 30
Aktuální počet žáků: 20
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. 10. 2018
Forma přijímacího řízení: pohovor, talentová , test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: talentová zkouška - sluchové a manuální dispozice, znalosti hudební nauky pro zkrácené studium Ladění klavírů (2 leté)požadovány základní dovednosti hra na klavír na úrovni 1. cyklu ZUŠ, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: leden
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 12, 15, 20, 22 metro
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2016_17.pdf (1628,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, odborné praxe a odborné semináře, exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: zdravotní tělesná výchova
Alternativní písmo: braillské písmo, braillský notopis
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup, podpůrná opatření dle doporučení ŠPZ pro žáky se SVP
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka
Konzervatoř
Adresa: Ulice: Maltézské nám. 14
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 44
Kontakt na školu: Telefon: 257 286 461
Fax: 257 533 136
IZO:061387339
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
Forma vzdělání: denní
Ukončování vzdělání: absolutorium v konzervatoři
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 81
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. 10. 2018
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů, talentová, pohovor
Školní řád: KJD_Školní řád_ 4. vydání k 3. 9. 2018.pdf (352,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2016_17.pdf (1628,3 KB)
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Roční školné: 0
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 22,20,12,15 metro
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební, ICT, nahrávací studio, koncertní a komorní sál
Specifické akce školy (pravidelné): pořádání vzdělávacích akcí pro pedagogy ZUŠ, absolventské koncerty, veřejná vystoupení žáků, mezioborové projekty, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce při odborné praxi: orchestr, spolupráce se ZUŠ v rámci vyučovatelské praxe
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Obory: hudba, zpěv
Příprava žáků pro výkon umělecko-pedagogických činností v oborech: hudba, zpěv
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, italský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: žákům se SVP poskytována PO 2. - 5. stupně, vzdělávání podle IVP nebo podpora AP
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: Wifi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, učebny umělecké výuky zpřístupněny žákům za účelem samostatné přípravy (hra na nástroj nebo zpěv)
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Internát
Adresa: Ulice: Lázeňská 3
Obec: Praha 1 - Malá Strana
Kraj: Praha
PSČ: 118 44
Kontakt na školu: Telefon: 257 286 460
IZO:110025768
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Maltézské nám. 14
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 44
Kontakt na školu: Telefon: 257 532 034
Fax: 257 533 136
IZO:102413011
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 35 Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano