Zde může být obrázek školy.

Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 8, Ústavní 91

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 8, Ústavní 91
Adresa školy: Ulice: Ústavní 91
Obec: Praha 8 - Bohnice
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Ředitel:Mgr. Kamila Svobodová
Kontakt na školu Telefon: 283 851 898
Email: sps.ustavni@zris.mepnet.cz
Web: http://www.zsbohnice.cz
IČ:70828083
RED-IZO:600021262
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Ústavní 91
Obec: Praha 8 - Bohnice
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 851 898
Fax: 283 851 898
IZO:110000803
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 72
Aktuální počet žáků: 72
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: ANO
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2015 2016.docx (30,4 KB)
Poslední výroční zpráva: 1_VÝROČNÍ_ZPRÁVA_2015_2016_(2)-1.doc (6746,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: 1.ZŠ při Psychiatrické nemocnici Bohnice - dětská psychiatrie - první pracoviště 2.Škola pro žáky se specifickými poruchami učení a chování - ZŠ Poznaňská - druhé pracoviště
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléčné svačiny, Veselé zoubky
Domácí spolupráce : Spolupráce s Městskou policií Praha - útvar prevence - pravidelné besedy a sportovní akce
Mezinárodní spolupráce: nemáme
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: Výuka probíhá ve třídách s menším počtem žáků. Vyučují spec. pedagogové. Žákům je věnován indiv. přístup. Vyhláška č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: kultura, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Poznaňská 830
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 851 898
Fax: 284 016 534
IZO:110350936
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Poznaňská 830/32
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 851 898
Fax: 283 851 898
IZO:161102689