Logo školy

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Františka Diepolta 1576
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Ředitel:Mgr. Ludvík Vožeh
Kontakt na školu Telefon: 313 112 511
Email: zsrako@zsrako.cz
Web: http://www.zsrako.cz
IČ:47019727
RED-IZO:600022188
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Františka Diepolta 1576
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 512 273
IZO:102638381
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 36
Aktuální počet dětí: 36
Dny otevřených dveří (termín/y): dle domluvy
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria přijímání do MŠ.doc (167,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ.zip (3697 KB)
Školní řád: MŠ Školní řád 1. 9. 2017.pdf (451,9 KB)
Hodnocení činnosti školy: 01 Výroční zpráva 2016-2017.pdf (1621,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: speciální
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: bazén, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Mrkvička
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: individuální vzdělávácí plány
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Františka Diepolta 1576
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 112 511
IZO:102602433
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 123
Dny otevřených dveří (termín/y): individuálně po předchozí domluvě - průběžně
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2018
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2018
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:40 (ŠD od 6:15)
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ.zip (9863,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP 2015.doc (117,8 KB)
Školní řád: Školní řád- 1. 9. 2017.pdf (305,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy 2016-17.zip (14474,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: základní škola podle § 16 odst. 9 (praktická, logopedická,základní škola speciální)
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, EVVO - program Mrkev
Domácí spolupráce : SPŠ Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, zdravotní tělesná výchova, bruslení
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: individuální vzdělávací plány
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Rozvrh ŠD.doc (27,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrhy ZŠ.pdf (929,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: saunování, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: zimní stadion, plavecký bazén, koupaliště, dětské hřiště, hřiště, park, cyklostezka, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Františka Diepolta 1576
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 112 511
IZO:181015706
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 18
Aktuální počet žáků: 10
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. 2. 2018, dále dle domluvy - průběžně
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: ŠVP SŠ.zip (3550,9 KB)
Školní řád: Školní řád SŠ-1. 9. 2017.pdf (302,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy 2016-17.zip (14474,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Domácí spolupráce : Domov Ráček o.p.s.Rakovník
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: zdravotní tělesná výchova, plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: individuální vzdělávácí plány
Rozvrhy hodin: Rozvrhy SŠ.pdf (200,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, zimní stadion, plavecký bazén, cyklostezka, koupaliště, hřiště, dětské hřiště, park, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Františka Diepolta 1576
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 512 273
IZO:110002032
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Františka Diepolta 1576
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 512 273
IZO:110002024
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, auto - možnost parkování
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): Po: 8.00-13.30, Út,St, Čt : 8.00-15.00, Pá: 8.00-11.30
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině, služby jeho škole
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník