Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326
Adresa školy: Ulice: Komenského 1326
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Ředitel:Mgr. Bc. Ivana Daňhelová
Kontakt na školu Telefon: 565 324 835
Email: specialniskoly@pel.cz
Fax: není
IČ:70844194
RED-IZO:600022421
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj

Základní škola

Adresa: Ulice: Komenského 1326
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 324 835
Fax: 565 324 835
IZO:102175349
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 106
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.3.2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 22.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Koncepce školy: vize.docx (13,7 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ_ŘÁD_finální verze 2014.pdf (261,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ.pdf (3875,2 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli

Školní družina

Adresa: Ulice: Komenského 1326
Obec: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
PSČ: 393 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 333 430
IZO:110000099