Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Plzeň, Podmostní 1

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola, Plzeň, Podmostní 1
Adresa školy: Ulice: Podmostní 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Mgr. Jan Špott
Kontakt na školu Telefon: 377 235 573
Email: zvskola@volny.cz
Fax: 377 321 271
Web: www.zspodmostni.cz
IČ:49777726
RED-IZO:600022935
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Základní škola

Adresa: Ulice: Podmostní 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 12
Kontakt na školu: Telefon: 377 235 573
Fax: 377 321 271
IZO:049777726
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 220
Aktuální počet žáků: 94
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: rušná ulice, centrum, klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Charakteristika školy
Zaměření: škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, lyžování, cykloturistika, plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, logoped, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli

Školní družina

Adresa: Ulice: Podmostní 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 12
Kontakt na školu: Telefon: 377 235 573
Fax: 377 321 271
IZO:110100913

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Podmostní 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 12
Kontakt na školu: Telefon: 377 326 676
Fax: 377 321 271
IZO:102664021