Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25
Adresa školy: Ulice: Lazaretní 25
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 00
Ředitel:Ing. Iva Šmrhová
Kontakt na školu Telefon: 377 261 780
Email: zrak@volny.cz
Web: www.zrak-plzen.cz
IČ:49778200
RED-IZO:600022960
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Lazaretní 25
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 261 780
Fax: 377 260 328
IZO:049778200
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 95
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: pro pracoviště Lazaretní 25: autobus č. 30, 28, trolejbus č. 16, pro pracoviště Ke Špitálskému lesu 3: autobus č. 30,28, trolejbus č.13,16, pro pracoviště Jesenická 11: autobus č.30, tramvaj č.1, 4
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Škola je otevřena od: pracoviště Lazaretní 25: 6,30 - 16,00 hod, pracoviště Ke Špitálskému lesu 3: 6,00 - 16,00 hod, pracoviště Jesenická 11: 6,30 - 15,45
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - pro zrakově postižené a vady řeči
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): keramické tvoření v MŠ, Zamykání zahrady, Otvírání zahrady, Pohádkový les i pro širokou veřejnost, stanování v MŠ s dětmi a rodiči, brigády, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: Rehabilitační cvičení v Nemocnici u Sv. Jiří v Plzni - Doubravce pro Lazaretní 25 a Špitálský les 3, Keltská jóga na pracovišti Ke Špitálskému lesu 3 pod vedením Mgr. Šroubkové, cvičení Želvička v Jesenické 11, plavání
Specifické formy podpory dětem: počet dětí na třídě - max. 13/14, tvorba IVP, foniatrické kontroly v MŠ,spolupráce s psycholožkou SPC pro vady řeči a zrak. postižené, spolupráce s SPC pro mentálně postižené, pro klienty s tělesným postižením, více vadami a autismem, PPP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, schůzky - besedy s psycholožkou SPC, foniatrické kontroly v MŠ
Základní škola
Adresa: Ulice: Lazaretní 25
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 261 780
Fax: 377 260 328
IZO:110031857
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus - linka č. 28,30, trolejbus - linka č. 16
Vstup do školy umožněn od: 7,45 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hodin
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny
Vzdělávání
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času:
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Nad Týncem 38
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 00
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110031865
Školní klub
Adresa: Ulice: Nad Týncem 38
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 00
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:164101080
Internát
Adresa: Ulice: Nad Týncem 38
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 261 780
Fax: 377 260 328
IZO:110031873
Internát
Umístění vzhledem ke škole: v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus - linka č. 28,30, trolejbus - linka č. 16
Provoz zařízení během školního roku (od - do): pondělí - pátek
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: hudební, výtvarné, sportovní
Speciál.pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Nad Týncem 38
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 00
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110031881
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, auto - možnost parkování, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: SPC pro zrakově postižené: autobus - linka č. 28,30, trolejbus - linka č. 16, SPC pro vady řeči: autobus - linka č. 28,30, trolejbus - linka č. 13, 16
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině, služby jeho škole
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: sociální pracovník, speciální pedagog - logoped speciální pedagog - tyfloped, speciální pedagog, psycholog
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lazaretní 25
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 312 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 261 780
Fax: 377 260 328
IZO:108015211
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Jesenická 11
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 260 875
IZO:164101594
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne