Zde může být obrázek školy.

Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Teplická 65
Obec: Děčín IX - Bynov
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 05
Ředitel:Mgr. Roman Stružinský
Kontakt na školu Telefon: 412 544 321
Email: reditel@specdcbynov.cz
Web: www.specdcbynov.cz
IČ:65082133
RED-IZO:600023222
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: U nemocnice 2
Obec: Děčín 2 - Nové Město
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:166101648
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 15
Aktuální počet dětí: 10
Dny otevřených dveří (termín/y): -
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: číslo 1, 7
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: škola je pro děti hospitalizované na dětském oddělení nemocnice Děčín
Školní vzdělávací program: svp-pro-predskolni-vzdelavani-slunicko-od-1-9-2014-2-3.docx (98,1 KB)
Školní řád: řád MŠ při zdravotnickém zařízení 2020.rtf (118,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Škola při zdravotnickém zařízení
Provoz MŠ: polodenní
Prostory pro pohybové aktivity:
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: Pro hospitalizované děti
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Teplická 65
Obec: Děčín IX - Bynov
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 05
Kontakt na školu: Telefon: 412 544 321
IZO:102577340
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 385
Aktuální počet žáků: 150
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 23.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 23.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Teplická 65, Děčín IX-Bynov
Obec: Děčín
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 05
Kontakt na školu:
IZO:181080109
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 10
Aktuální počet žáků: 8
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Školní vzdělávací program: vp-prakticka-skola-jednoleta.doc (445,4 KB)
vp-prakticka-skola-dvouleta.docx (173 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besídky/akademie, výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: 17. listopadu
Obec: Děčín I
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 01
Kontakt na školu: Telefon: 412 544 321
IZO:110002911
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100,-
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,45 - 7,45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,30 - 16,00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky, webové stránky
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: 17. listopadu
Obec: Děčín I
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 01
Kontakt na školu: Telefon: 412 544 321
IZO:181004020
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, auto - možnost parkování, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení (od - do): 8,00 - 14,30
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině, služby jeho škole
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník