Zde může být obrázek školy.

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Ostrovní 300
Obec: Štětí
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 08
Ředitel:Mgr. Hana Moravcová
Kontakt na školu Telefon: 416 812 374
Email: h.moravcova@specka-steti.cz
Web: www.specka-steti.cz
IČ:46773282
RED-IZO:600023494
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Ostrovní 300
Obec: Štětí
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 08
Kontakt na školu: Telefon: 416 812 374
IZO:110008286
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 68
Dny otevřených dveří (termín/y): dle dohody
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce 2018 - 2024.docx (22 KB)
Školní řád: Školní řád - účinnost 1.9.2020.docx (111,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019-2020.pdf (3944,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: speciální vzdělávání
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Domácí spolupráce : MěÚ Štětí, MěÚ Litoměřice, MěP Štětí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Ostrovní 300
Obec: Štětí
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 08
Kontakt na školu: Telefon: 416 812 374
IZO:110008294
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: věk
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30- 15:30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, schůzky