Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Praktická škola, Broumov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Praktická škola, Broumov
Adresa školy: Ulice: Kladská 164
Obec: Broumov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 550 01
Ředitel:Mgr. Petra Pancnerová
Kontakt na školu Telefon: 491 522 194
Email: zvs.broumov@seznam.cz
Web: www.zssbroumov.cz
IČ:70836469
RED-IZO:600024121
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Kladská 164
Obec: Broumov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 550 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 522 194
Fax: 491 522 194
IZO:102266069
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 76
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 31.8.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ----
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 750
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: 11a -Koncepce školy do r.2020.docx (24,4 KB)
Školní vzdělávací program: 19- Schválená vzdělávací koncepce.doc (33,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-18.pdf (1014,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, určeno pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, Potravinová pomoc
Domácí spolupráce : spolupráce s místními zájmovými organizacemi
Mezinárodní spolupráce: Základní škola pro zdravotně postižené Nowá Ruda,Polsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: zajištění rehabilitační tělesné výchovy, plavání
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Kladská 164, Velká Ves
Obec: Broumov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 550 01
Kontakt na školu:
IZO:181093626
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 4
Aktuální počet žáků: 6
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 750
Vstup do školy umožněn od: 7,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, jarmarky a dílny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Školní družina
Adresa: Ulice: Kladská 164
Obec: Broumov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 550 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 522 194
Fax: 491 522 194
IZO:110011589
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kladská 164
Obec: Broumov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 550 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 522 194
Fax: 491 522 194
IZO:110200586
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 30,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne