Logo školy

Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Široká 484/42
Obec: Ivančice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 91
Ředitel:Ing. Marta Špalková
Kontakt na školu Telefon: 546 451 931
Email: spec.sk.iva@volny.cz
Web: www.specskiva.cz
IČ:70840661
RED-IZO:600025128
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Široká 484/42
Obec: Ivančice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 91
Kontakt na školu: Telefon: 546 451 931
Fax: 546 451 932
IZO:110022181
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 30
Aktuální počet dětí: 28
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup přes zvonek - ohlášení představením se
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 7.00
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - zejména autismus, vady řeči těžké, sluchové postižení
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: speciálně pedagogická péče po celý den
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Široká 484/42
Obec: Ivančice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 91
Kontakt na školu: Telefon: 546 451 931
Fax: 546 451 932
IZO:103031383
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 107
Aktuální počet žáků: 98
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: elektrický zvonek, ohlášení představením - jeden vchod zvonek a vyčkání na otevření - druhý vchod
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: KOncepce_rozvoje_školy.pdf (228,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Hravá družina.pdf (684,3 KB)
Školní řád: Školní_řád_ZŠ.pdf (510,7 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 20172018 - speciální školy Ivančice (002).pdf (922,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Les ve škole
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, globální čtení, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Široká 484/42
Obec: Ivančice
Kraj: Jihomoravský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181049279
Internát
Adresa: Ulice: Široká 484/42
Obec: Ivančice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 91
Kontakt na školu: Telefon: 546 451 931
Fax: 546 451 932
IZO:110022203
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 33
Počet ubytovaných dětí a žáků: 14
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka ubytování pro: žáky základní školy speciální, děti mateřské školy
Nabídka zájmových činností: ne
Další prostory: tělocvična
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Široká 484/42
Obec: Ivančice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 91
Kontakt na školu: Telefon: 546 451 931
Fax: 546 451 932
IZO:103167951
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne