Logo školy

Základní škola Otrokovice, Komenského

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Otrokovice, Komenského
Adresa školy: Ulice: Komenského 1855
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Ředitel:Mgr. Pavlína Frdlíková
Kontakt na školu Mobil: 734 280 873
Email: skola@zvsotr.cz
Web: http://www.zvsotr.cz
IČ:61716413
RED-IZO:600025349
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 1855
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Kontakt na školu: Telefon: 577 932 087
Fax: 577 922 011
IZO:102319651
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 114
Aktuální počet žáků: 64
Dny otevřených dveří (termín/y): dle individuální domluvy se zákonnými zástupci
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD č. 55, 70
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,25 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45 hod.
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2020-2026.pdf (3355,2 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠS 1.9.2020.pdf (4064,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.pdf (920,2 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (1800,3 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2019-2020.pdf (3416,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Škola samostatně zřízená pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Ovoce do škol, Mléko do škol, Šablony III
Domácí spolupráce : Základní školy a mateřské školy speciální, Charita Otrokovice, Naděje Otrokovice, DDM Sluníčko Otrokovice, Policie ČR, HZS Otrokovice, Farní úřad Otorkovice, ÚP Zlín, Filharmonie BM Zlín, Beseda Otrokovice, ČHSO Praha, Plavecká škola Zlín
Mezinárodní spolupráce: Polsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, slovenština
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: sociální počty
Alternativní písmo: hůlkové
Specifické formy podpory žákům: škola samostatně zřízená pro žáky s SVP s podporou totální komunikace
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped, školní metodik prevence, koordinátor ŠVP
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, sportovní, taneční, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, terasa, hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 6
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7,45
Konec výuky: 11,25
ŠVP: ŠVP PřS ZŠS.pdf (1265 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 1855
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Kontakt na školu: Telefon: 577 932 087
Fax: 577 922 011
IZO:110004329
Základní informace
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,25 - 7,25
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,25 - 15,15
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, vnitřní informační systém, osobní komunikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Komenského 1855
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Kontakt na školu: Telefon: 577 932 087
Fax: 577 922 011
IZO:150068808
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24 - 31,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Přípravný stupeň základní školy speciální
Adresa: Ulice: Komenského 1855
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Kontakt na školu: Telefon: 577 932 087
Fax: 577 922 011
IZO:150068816
Přípravný stupeň
Přípravný stupeň: ano
Počet tříd přípravného stupně: 1
Nejvyšší povolený počet dětí: 6
Umístění přípravného stupně: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7,45
Konec výuky: 11,25
ŠVP: ŠVP PřS ZŠS - 1.9.2017.docx (231,5 KB)