Logo školy

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Tetín 1
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Ředitel:PhDr. Marie Turková
Kontakt na školu Telefon: 582 360 007
Email: pvtetin@pvtetin.cz
Web: www.pvtetin.cz
IČ:25342924
RED-IZO:600025667
Zřizovatel:Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Tetín 1
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 360 007
IZO:044053991
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 5
Aktuální počet dětí: 5
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoliv dle dohody.
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, integrovaná doprava, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.45
Měsíční poplatek/školné v Kč: 700
Školní vzdělávací program: aktualizace ŠVP-MŠ k 1.9.2013.pdf (1151,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Určeno pro děti s kombinovaným postižením
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, výlety, Poskytujeme rehabilitační pobyty v solné jeskyni, canisterapii, hiporehabilitaci, pobyty v multifunkčních dílnách, ergoterapie, smyslová místnost-snoezelen.
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Tetín 1
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 360 007
IZO:110008545
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 56
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoliv dle předchozí domluvy.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.2.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.15
Roční školné v Kč: 700
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013-2014.pdf (7857,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Škola pro děti s kombinovaným postižením.
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, Poskytujeme rehabilitační pobyty v solné jeskyni, canisterapii, hiporehabilitaci, pobyty v multifunkčních dílnách, ergoterapie, smyslová místnost-snoezelen., škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy podpory žákům: Škola pro děti s více vadami.
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: Chovatelský kroužek., ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, zahrada, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Střední škola
Adresa: Ulice:
Obec: Výšovice 80
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 09
Kontakt na školu: Telefon: 582 360 007
IZO:151037639
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 18
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoliv dle předchozí domluvy.
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Roční školné v Kč: 7000
Rozšířené informace o ročním školném: Poplatek o. p. s.
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013-2014.pdf (7857,3 KB)
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy podpory žákům: Škola pro děti s kombinovaným postižením.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Tetín 1
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 360 007
IZO:150069162
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Tetín 1
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 360 007
IZO:150069154