Zde může být obrázek školy.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 614
Obec: Karviná - Nové Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 06
Ředitel:Mgr. Marcela Jagošová
Kontakt na školu Telefon: 596 311 289
Email: zvs.karvina@seznam.cz
IČ:63024616
RED-IZO:600026230
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Areál nemocnice 5
Obec: Karviná - Ráj
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 734 12
Kontakt na školu: Telefon: 596 311 389
IZO:110300297
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 17
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum
Školní řád: Školní řád MŠ.docx (21,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: MŠ při zdravotnickém zařízení
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 614
Obec: Karviná - Nové Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 06
Kontakt na školu: Telefon: 596 311 289
IZO:102168181
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 303
Aktuální počet žáků: 169
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 23.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 24.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka integrované dopravy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ 2006.doc (2926,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD Kom.doc (113,7 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD.docx (173,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2013_2014 konečná.doc (14811,1 KB)
Vyrocni_zprava_2013_2014 konečná.doc (14811,1 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: zdravotně postižení žáci
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: ROZVRH.xlsx (22,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: ICT, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová)
Střední škola
Adresa: Ulice: Vydmuchov 1835
Obec: Karviná - Fryštát
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 311 289
IZO:181017067
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 36
Aktuální počet žáků: 35
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.1.2015
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: ŠVP PRŠ 2 Učíme se pro život.doc (1278,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Alternativní písmo:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 614
Obec: Karviná - Nové Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 06
Kontakt na školu: Telefon: 596 314 997
IZO:150007370
Školní klub
Adresa: Ulice: Vydmuchov 399/5, Ráj
Obec: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 734 01
Kontakt na školu:
IZO:181108364
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Komenského 614
Obec: Karviná - Nové Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 06
Kontakt na školu: Telefon: 596 311 289
IZO:174101091