Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava
Adresa školy: Ulice: U Cementárny 23
Obec: Ostrava - Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Ředitel:Mgr. Irena Savková
Kontakt na školu Telefon: 595 782 267
Email: i.savkova@specialniskola.eu
Web: www.specialniskola.eu
IČ:71197575
RED-IZO:600026833
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: U Cementárny 1293/23
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Kontakt na školu:
IZO:181075202
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 6
Aktuální počet dětí: 4
Dny otevřených dveří (termín/y): dle zájmu, pozvánky se uveřejňují na webu školy
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: telefonický vnitřní systém, otevírá vždy pedagogický pracovník, vnější kamery
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Koncepce školy: Strategický plán pro školní rok 18-19 z 22.8.18.pdf (449,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP mš 27.4.2020.pdf (573,3 KB)
SˇVP MŠS platný od 10.5.2018.pdf (610,7 KB)
Školní řád: ŠŘ mš.pdf (284 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Škola plná zážitků - pro děti s kombinovaným postižením
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce: Mš Sluníčko Ostrava - Poruba, Mš Mitušova Ostrava - Hrabůvka, Ostravská univerzita, Centrum Arkáda, Dětský stacionář Hlučín
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: Vodní rehabilitace...
Specifické formy podpory dětem: canisterapie, hipoterapie, synergická reflesní terapie, bazální stimulace, míčkování, orofaciální a bukofaciální stimulace, hydromasážní a perličkové koupele, alternativní a augmentativní formy komunikace, solná jeskyně, terapie loutkou, Handle přístup
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, FB, messenger, informační sešity, konzultace
Základní škola
Adresa: Ulice: U Cementárny 23
Obec: Ostrava - Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Kontakt na školu: Telefon: 595 782 267
Fax: 595 782 267
IZO:041035526
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 44
Dny otevřených dveří (termín/y): průběžně, informace jsou uveřejněny na webpvých stránkách školy
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: telefonický vnitřní systém, otevírá vždy pedagogický pracovník
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 3000
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Strategický plán pro školní rok 18-19 z 22.8.18.pdf (449,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 16.4.20.pdf (1658,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 20.pdf (314,5 KB)
švp šd.pdf (327,8 KB)
Školní řád: S 2 ŠŘ 4.9.2018.pdf (319,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 19,20.pdf (237,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: ŠVP pro zš speciální
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : Ostravská univerzita, Masarykova univerzita, , Mš Sluníčko Ostrava - Poruba, Mš Mitušova Ostrava - Hrabůvka, , Policie ČR - psovodi, farní sbory Ostrava, Orlová, Dětský stacionář Hlučín, Centrum Arkáda
Mezinárodní spolupráce: Dolnoslezská vysoká škola Wroclav, Vysoká škola Humanitas Sosnoviec, Vysoká škola Humanitas filia Praha
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodní rehabilitace, hydromasážní a perličkové koupele, hipoterapie, canisterapie, fyzioterapie, cvičení na rehabilitačních válcích a míčích, synergická reflexní terapie, míčkování, polohování podle Bobatha, orofaciální a bukofaciální terapie, bazální stimulac
Metody čtení: globální čtení, sociální učení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: se zdravotním postižením - autismus, smyslové vady, DMO, mentální postižení, kombinace postižení- viz www.specialniskola.eu
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, rukodělné, hudební, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, herna, vyhrazená učebna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8 hod.
Konec výuky: 12hod.
Školní družina
Adresa: Ulice: Bohuslava Martinů 810
Obec: Ostrava - Poruba
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 708 00
Kontakt na školu: Telefon: 595 782 267
Fax: 595 782 267
IZO:181034361
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: U Cementárny 23
Obec: Ostrava - Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 703 00
Kontakt na školu: Telefon: 595 782 267
Fax: 595 782 267
IZO:181018934
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 27-40,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne