Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola Letenská

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola Letenská
Adresa školy: Ulice: Letenská 120
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Ředitel:Jitka Matlasová
Kontakt na školu Telefon: 257 533 755
Email: msletenska@seznam.cz
Web: www.msletenska.cz
IČ:70109711
RED-IZO:600035140
Zřizovatel:Městská část Praha 1
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Letenská 120
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 533 755
Fax: 257 533 755
IZO:107500078
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 70
Aktuální počet dětí: 70
Dny otevřených dveří (termín/y): obvykle v březnu nebo dubnu, termín viz. www.msletenska.cz/aktuality
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: elektronicky ovládaný vstup
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Malostranská - metro trasa A, tranvaje č. 2, 12, 15, 18, 20, 22
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 70
Škola je otevřena od: 7:00 hod - 17:00 hod
Měsíční poplatek/školné v Kč: 900
Koncepce školy: Dlouhodobá koncepce MŠ Letenská 2020.docx (19,3 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD.doc (95,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Všestranný rozvoj dítěte s přihlédnutím na jeho individuální potřeby, rozšířená estetická výchova
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, každý měsíc divadelní představení v MŠ, karnevaly, besídky k Mikuláši, Vánocům, Svátku matek, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Rok s medvídkem Niveou
Domácí spolupráce: Nadace Pražské děti, ZUŠ U Půjčovny, Malostranská ZŠ, Policie ČR
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: sportovní kroužek, gymnastika, jóga pravidelné pohybové aktivity v jednotlivých třídách, dobře vybavená tělocvična a klubovna, zmodernizovaná zahrada o rozloze 2.200 m2 1x ročně výjezd na školu v přírodě
Specifické formy podpory dětem: dietní stravování
Přítomnost specialistů: 2x do roka logopedický screening, každoročně testy školní zralosti
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, komunikační mobilní aplikace Lyfle, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
ŠJ
Adresa: Ulice: Letenská 120
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 531 815
Fax: 257 533 755
IZO:102413061