Logo školy

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200
Adresa školy: Ulice: Lupáčova 1
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:Mgr. Jiří Kopecký
Kontakt na školu Telefon: 222 715 691
Email: info@lupacovka.cz
Web: www.lupacovka.cz
IČ:63831368
RED-IZO:600036120
Zřizovatel:Městská část Praha 3
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Lupáčova 1
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 715 691
IZO:045245088
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 735
Aktuální počet žáků: 691
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. 1. 2021 (online)
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2015
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 5, 9, 15, 26, bus 136, 175, 207
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: koncepce_skoly.doc (23,6 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina: druzina.pdf (108,4 KB)
Školní řád: skolniradzslupsloucenydokument.pdf (408,6 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava20192020.pdf (1809,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, cizí jazyky, biologie, výtvarná výchova, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Erasmus+ CLIL, sfsn - projekt na integraci cizinců, Prevence kyberšikany, škola v síti Unesco
Domácí spolupráce : Policie ČR, Městská policie Praha 3,
Mezinárodní spolupráce: Projekt Erasmus+
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, ruský, italský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Heuréka (MFF UK)
Specifické formy podpory žákům: SFSN - projekt na podporu integrace cizinců; Klub nadaných žáků Menza, Kurz k přípravě na mezinárodní zkoušky Britské rady
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: společenské hry, technické, turistické, programování/robotika, přírodovědné, literárně-dramatické, rukodělné, taneční, ICT, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter, třídní schůzky, lupacovka.cz, skolaonline.cz
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 0
Konec výuky: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Lupáčova 1
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 715 691
IZO:112200036
ŠK
Adresa: Ulice: Lupáčova 1
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 715 691
IZO:112200184
ŠJ
Adresa: Ulice: Lupáčova 1
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 715 691
IZO:102413754
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 22 - 24 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano