Logo školy

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200
Adresa školy: Ulice: Lupáčova 1
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:Mgr. Jiří Kopecký
Kontakt na školu Telefon: 222 715 691
Email: info@lupacovka.cz
Web: www.lupacovka.cz
IČ:63831368
RED-IZO:600036120
Zřizovatel:Městská část Praha 3
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Lupáčova 1
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 715 691
IZO:045245088
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 735
Aktuální počet žáků: 691
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. 1. 2021 (online)
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2015
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 5, 9, 15, 26, bus 136, 175, 207
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: koncepce_skoly.doc (23,6 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina: druzina.pdf (108,4 KB)
Školní řád: skolniradzslupsloucenydokument.pdf (408,6 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava20192020.pdf (1809,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, knihovna, cizí jazyky, hudební výchova, biologie, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Erasmus+ CLIL, sfsn - projekt na integraci cizinců, Prevence kyberšikany, škola v síti Unesco
Domácí spolupráce : Policie ČR, Městská policie Praha 3,
Mezinárodní spolupráce: Projekt Erasmus+
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, italský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Heuréka (MFF UK)
Specifické formy podpory žákům: SFSN - projekt na podporu integrace cizinců; Klub nadaných žáků Menza, Kurz k přípravě na mezinárodní zkoušky Britské rady
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: programování/robotika, turistické, technické, společenské hry, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, ICT, rukodělné, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter, lupacovka.cz, skolaonline.cz
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 0
Konec výuky: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Lupáčova 1
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 715 691
IZO:112200036
ŠK
Adresa: Ulice: Lupáčova 1
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 715 691
IZO:112200184
ŠJ
Adresa: Ulice: Lupáčova 1
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 715 691
IZO:102413754
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 22 - 24 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano