Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966
Adresa školy: Ulice: V Zahrádkách 48
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:PaedDr. Stanislav Šebl
Kontakt na školu Telefon: 284 860 650
Email: info@skolaseiferta.cz
Web: http://www.zsjarov.cz/
IČ:63831449
RED-IZO:600036197
Zřizovatel:Městská část Praha 3
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: V Zahrádkách 48
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu:
IZO:181068397
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 112
Aktuální počet dětí: 100
Dny otevřených dveří (termín/y): duben 2019
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria přijetí dětí do ZŠ a MŠ Jarov (2).pdf (183,5 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 9, 11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 7.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 800
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2018.docx (105,4 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ 2018(1).doc (159,2 KB)
Hodnocení činnosti školy: Hodnotící zpráva mateřské školy za rok 2017-18.docx (1061,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: etická výchova, angličtina
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Plavání, vlastní sauna, dechová cvičení
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: program Maxík pro děti s OŠD, logopedie
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: V Zahrádkách 48
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 860 650
Fax: 284 860 650
IZO:102073261
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 275
Dny otevřených dveří (termín/y): ZŠ únor 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,9,11,58
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2018.docx (105,4 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní řád: Školní řád 2020 (1).pdf (808,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-20 komplet.docx (1111,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, cizí jazyky, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Mezinárodní asociace cambridgeských škol, Projekt Comenius - partnerství škol, Aktivní škola, Rodiče vítáni
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : PPP, Život bez závislosti, MP, Policie ČR, ZUŠ P 3, ZUŠ P 9, DDM P3, Projekt digitalizace (roboti, tablety) 4 školy P 3 + 1 škola mimopražská
Mezinárodní spolupráce: Projekt Comenius, školy ve Velké Británii a Španělsku
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: Nápravy specifických poruch učení, individuální přístup, nabídka mimoškolních aktivit, příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, turistické, ICT, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry, taneční, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Školní družina
Adresa: Ulice: V Zahrádkách 48
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 860 650
Fax: 284 860 650
IZO:112200141
Školní jídelna
Adresa: Ulice: V Zahrádkách 48
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 860 650
Fax: 284 860 650
IZO:102413631
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: V Zahrádkách 48
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu:
IZO:181068401