Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966
Adresa školy: Ulice: V Zahrádkách 48
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:PaedDr. Stanislav Šebl
Kontakt na školu Telefon: 284 860 650
Email: zs-jarov@volny.cz
Fax: 284 860 650
Web: http://www.zsjarov.cz/
IČ:63831449
RED-IZO:600036197
Zřizovatel:Městská část Praha 3
Typ zřizovatele:Obec

Mateřská škola

Adresa: Ulice: V Zahrádkách 48
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu:
IZO:181068397
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 112
Aktuální počet dětí: 100
Dny otevřených dveří (termín/y): duben 2019
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria přijetí dětí do ZŠ a MŠ Jarov (2).pdf (183,5 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 9, 11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 7.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 800
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2018.docx (105,4 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ 2018(1).doc (159,2 KB)
Hodnocení činnosti školy: Hodnotící zpráva mateřské školy za rok 2017-18.docx (1061,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: etická výchova, angličtina
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Plavání, vlastní sauna, dechová cvičení
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: program Maxík pro děti s OŠD, logopedie
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích

Základní škola

Adresa: Ulice: V Zahrádkách 48
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 860 650
Fax: 284 860 650
IZO:102073261
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 253
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.11.2014 od 14 do 18 h.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 21.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,9,11,58
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Mezinárodní asociace cambridgeských škol, Projekt Comenius - partnerství škol, Aktivní škola, Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : PPP, Život bez závislosti, MP, Policie ČR, ZUŠ, DDM P3
Mezinárodní spolupráce: Projekt Comenius, školy ve Velké Británii a Španělsku
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: Nápravy specifických poruch učení, individuální přístup, nabídka mimoškolních aktivit, příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: jazykové, společenské hry, turistické, rukodělné, přírodovědné, sportovní, taneční, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky

Školní družina

Adresa: Ulice: V Zahrádkách 48
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 860 650
Fax: 284 860 650
IZO:112200141

Školní jídelna

Adresa: Ulice: V Zahrádkách 48
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 860 650
Fax: 284 860 650
IZO:102413631

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: V Zahrádkách 48
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu:
IZO:181068401