Zde může být obrázek školy.

Základní škola Praha 5 - Řeporyje

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Praha 5 - Řeporyje
Adresa školy: Ulice: Od Školy 596
Obec: Praha 5 - Řeporyje
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Ředitel:Ing. Lenka Weignerová, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 606 650 543
Email: reditelka@zs-reporyje.cz
Web: www.zs-reporyje.cz
IČ:47611219
RED-IZO:600038254
Zřizovatel:Městská část Praha - Řeporyje
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Od Školy 596
Obec: Praha 5 - Řeporyje
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 626 156
Fax: 251 626 156
IZO:047611219
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 266
Dny otevřených dveří (termín/y): O termínu informujeme přes webové stránky, místní časopis ECHO, MČ Řeporyje - zřizovatel
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.2.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 2.2.2016
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 352, 301, 256, 230, 249, 566 (so, ne), vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:40 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce školy 2015.doc (70,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 2014 – final.doc (2576,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP - družina ZŠ Řeporyje.doc (103,9 KB)
Školní řád: Školní řádpravidla hodnocení ZŠ 2015.doc (225,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ Řeporyje 2013-2014 final.doc (1841,7 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): Ročníkové práce žáků 9.tříd, "Osobnost" měsíce - beseda, exkurze, sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Třídy pro žáky SPUCH, individuálně integrovaní žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, hudební, literárně-dramatické, Vaření
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, stoly na stolní tenis na chodbách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, Webové stránky školy, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Od Školy 596
Obec: Praha 5 - Řeporyje
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:112400043
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Od Školy 596
Obec: Praha 5 - Řeporyje
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 625 904
IZO:102449007