Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
Adresa školy: Ulice: Chaplinovo náměstí 615/1, Hlubočepy
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 152 00
Ředitel:Mgr. Veronika Holíková
Kontakt na školu Telefon: 251 816 720
Email: mikulasova@zsbarr.cz
Web: www.zsbarr.cz
IČ:65993527
RED-IZO:600038475
Zřizovatel:Městská část Praha 5
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Renoirova 29
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 152 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 816 720
Fax: 251 819 071
IZO:102385335
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 167
Aktuální počet dětí: 154
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.3.2018, 13.3.2018, 9 - 10 hodin a 15 - 17 hodin; 12.4.2018 15 - 17 hodin, a po telefonické domluvě kdykoliv
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj - zastávka Chaplinovo nám., Barrandov, Praha 5
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:30 do 17:00 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 800
Školní vzdělávací program: SVP 2017.pdf (2307,6 KB)
Školní řád: Školní řád 2017.pdf (1188,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všestranný rozvoj - anglický jazyk, ekologická výchova
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): akce pro rodiče s dětmi - zahradní slavnost, drakiáda, zamykání lesa, vynášení Mořeny, pasování školáků aj., besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Specifické formy podpory dětem: grafomotorika s prvky Tai chi, art program
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Chaplinovo nám. 1
Obec: Praha 5 - Hlubočepy
Kraj: Praha
PSČ: 152 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 816 720
Fax: 251 816 731
IZO:102401624
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 1350
Aktuální počet žáků: 600
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.12.2017 15 - 17 hodin; 13.3.2018 9 - 12 hodin
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2018
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2018
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj - zastávka Chaplinovo náměstí, Barrandov
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: ŠD 6:30, MŠ 6:30, ZŠ 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ 2017.pdf (1501,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, jazykové, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, cizí jazyky, knihovna, dějepis, biologie, ICT, chemie, fyzika, praktické vyučování, výtvarná výchova, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: rukodělné, přírodovědné, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, technické, taneční, literárně-dramatické, ICT
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
ŠVP: švp přípravná třída.pdf (456,9 KB)
ŠD
Adresa: Ulice: Chaplinovo nám. 1
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 152 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 816 720
Fax: 251 819 071
IZO:112400353
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Chaplinovo nám. 1
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 152 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 816 720
Fax: 251 819 071
IZO:112400337
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25,- až 35,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano