Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola Motýlek

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola Motýlek
Adresa školy: Ulice: Arabská 10
Obec: Praha 6 - Vokovice
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Ředitel:Eliška Janečková
Kontakt na školu Telefon: 235 353 475
Email: ms.motylek@centrum.cz
Web: www.msmotylek.wz.cz
IČ:70921580
RED-IZO:600038688
Zřizovatel:Městská část Praha 6
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Arabská 10
Obec: Praha 6 - Vokovice
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 353 475
Fax: 235 353 475
IZO:107502721
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 112
Aktuální počet dětí: 106
Dny otevřených dveří (termín/y): Pro rodiče vždy týden před zápisem do MŠ, pro děti a rodiče v červnu.
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaje 26,20, metro linka A,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Škola je otevřena od: 7 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Koncepce školy: KONCEPCE ŠKOLY.doc (180,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 2018.doc (750,1 KB)
ŠVP MŠ 2017_1.9._SVP.doc (886,3 KB)
ŠVP MŠM 2015.doc (818,2 KB)
Školní řád: Školní řád MŠM od 1.9.2018.doc (173,6 KB)
Školní řád MŠM od 1.9.2017.doc (281,6 KB)
Školní řád MŠM od 1.9.2016.doc (171 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné, prioritami je klidná adaptace, prosociální, environmentální, literární a estetická výchova
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Program pro Domov seniorů Otevíráme výstavu motýlů v BZ Troja, Fata Morgana, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Ne, pouze využíváme prvků z programů Zdravé MŠ a Začít spolu.
Domácí spolupráce: S okolními MŠ, ZŠ, PPP, klinickou logopedkou (podnájem v MŠ), prevence(školení pedagogů), preventivní programy pro děti v MŠ s Policií ČR, hasiči, strážníky, když se povede i se záchranáři.
Mezinárodní spolupráce: Exkurze norských učitelů MŠ ze Svenstuen v Oslu v MŠ Motýlek.
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: Turistika přiměřená věku dětí, nejčastěji v Šárce, na školkách v přírodě, 1x ročně účast na dětské olympiádě.
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, nástěnky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Arabská 10
Obec: Praha 6 - Vokovice
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 353 475
Fax: 235 353 475
IZO:102461431
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 33,- 36,-,-Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne