Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4
Adresa školy: Ulice: U Školské zahrady 4
Obec: Praha 8 - Kobylisy
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Ředitel:Mgr. Věra Staňková
Kontakt na školu Telefon: 284 680 367
Email: zs@uskolskezahrady.cz
Web: www.uskolskezahrady.cz
IČ:60461837
RED-IZO:600039871
Zřizovatel:Městská část Praha 8
Typ zřizovatele:Obec
Adresa: Ulice: U Školské zahrady 8
Obec: Praha 8 - Kobylisy
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 680 367
Fax: 284 680 367
IZO:150006152
Základní škola
Adresa: Ulice: U Školské zahrady 4
Obec: Praha 8 - Kobylisy
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 680 367
Fax: 284 680 367
IZO:102261334
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 520
Aktuální počet žáků: 365
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C, tram 10,17, bus102, 144, 152, 162, 169, 177, 183, 200, 370, 371, 372, 373, 374
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Školní vzdělávací program: ŠVP4-2016 s dodatky.docx (243,3 KB)
Školní řád: Školní řád_1_10_2020.docx (77,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013-2014.pdf (778,4 KB)
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: U Školské zahrady 4
Obec: Praha 8 - Kobylisy
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 680 367
Fax: 284 680 367
IZO:112700152
ŠK
Adresa: Ulice: U Školské zahrady 4
Obec: Praha 8 - Kobylisy
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 680 367
Fax: 284 680 367
IZO:150019556
Školní jídelna
Adresa: Ulice: U Školské zahrady 4
Obec: Praha 8 - Kobylisy
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 680 367
Fax: 284 680 367
IZO:102461902